LEIF-kaart

Wat is een LEIF-kaart?

De LEIF-kaart heeft het formaat van een bankkaart en is bedoeld om in je portefeuille te bewaren.

Op deze kaart staan de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten.

Concreet kan dat gaan over één of meerdere van de volgende verklaringen:

voorafgaande negatieve wilsverklaring

voorafgaande wilsverklaring euthanasie (enkel geldig bij onomkeerbare coma)

verklaring voor orgaandonatie

verklaring inzake de wijze van teraardebestelling

document ‘lichaam schenken aan de wetenschap’

Voordat je de LEIF-kaart aanvraagt, is het dus belangrijk dat je effectief over één of meerdere van bovenstaande verklaringen beschikt én dat deze correct zijn ingevuld.

Voor de officiële registratie van je wilsverklaringen kan je terecht op het gemeentehuis. De kaart zelf kan echter niet in het gemeentehuis bekomen worden. Met andere woorden, je gaat best eerst naar het gemeentehuis om je wilsverklaringen te laten registreren, pas daarna kan je kosteloos een LEIF-kaart aanvragen. Is er geen officiële registratie gebeurd op het gemeentehuis, dan zijn de wilsverklaringen op de LEIF-kaart ongeldig!

Welke gegevens staan er op de LEIF-kaart?

De LEIF-kaart bevat enkel deze gegevens die je zelf wil. Op de LEIF-kaart staat je naam en, zoals eerder aangegeven, alle wettelijke documenten waarover je verklaart te beschikken en die je kenbaar wil maken. Dus als je bijvoorbeeld een verklaring voor orgaandonatie en een wilsverklaring euthanasie hebt laten registreren op het gemeentehuis, staan enkel deze wilsverklaringen op je LEIF-kaart. Op de kaart kan ook de naam van je vertrouwenspersoon aangeduid zijn met zijn/haar telefoonnummer of mailadres.

Hoe een LEIF-kaart aanvragen?

Eens je je wilsverklaring(en) hebt geregistreerd op het gemeentehuis, kan je je LEIF-kaart op 2 manieren (kosteloos) aanvragen:

- Je vult een formulier in met al je noodzakelijke gegevens en verzendt het gefrankeerd naar LEIF, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel (formulier te verkrijgen bij dienst Burgerzaken)

- Je bestelt de LEIF-kaart online door te surfen naar www.leif.be

Meer informatie op:

www.leif.be

www.deMens.nu