Identiteitskaarten en kids-id

EEN NIEUWE IDENTITEITSKAART

Iedere burger moet in het bezit zijn van een identiteitskaart. Het gemeentebestuur stuurt je een oproepingsbrief wanneer je een nieuwe identiteitskaart moet afhalen bij de dienst burgerzaken.  Je kan ook zelf om een nieuwe identiteitskaart vragen, na bv. verlies of diefstal van je identiteitskaart.  Een nieuwe identiteitskaart kost € 20.

Wat moet je meebrengen?

Wat zijn de stappen?

Je gaat persoonlijk langs met je huidige identiteitskaart, € 20 en een goede recente pasfoto. Je ondertekent het basisdocument en na een drietal weken krijg je thuis je puk- en pincode. Deze codes breng je, samen met je oude identiteitskaart mee. Je elektronische identiteitskaart ligt voor je klaar in de dienst burgerzaken. Opgelet: De uitnodiging met je pincode en pukcode moet je nadien ook zorgvuldig bewaren op een veilige plaats en dit gedurende de volledige geldigheidsduur (10 jaar of 30 jaar) van je identiteitskaart. Je kan de pincode ook wijzigen.

Welke voordelen geeft de elektronische identiteitskaart?

De elektronische identiteitskaart laat je toe om je eenvoudig én veilig te identificeren bij de overheid of privé-instellingen, om gegevens op de identiteitskaart te laten wijzigen (zonder dat er een nieuw exemplaar moet aangemaakt worden), om bepaalde attesten online op te vragen of je eigen dossier bij het rijksregister op te vragen via de beveiligde websites 'Mijn Dossier' en 'MyBelgium.be'.

Meer info ?

IDENTITEITSKAART GESTOLEN OF VERLOREN?

Zorg dat je geen slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van je identiteitsdocumenten (zoals het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op naam …) en doe onmiddellijk aangifte van je verloren of gestolen identiteitskaart.

1/ Bel onmiddellijk het gratis nr. 00800 2123 2123 van DOCSTOP (24/24) om je kaart te blokkeren.

DOCSTOP_

 • DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identeitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24 uur op 24, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Hiervoor kan je overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer  00800 2123 2123 (in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet je bellen naar de +32 2 518 2123) 
 • Je moet je nadien wel nog steeds persoonlijk wenden tot de dienst Burgerzaken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Er wordt je een bijlage overhandigd die tijdelijk de verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart vervangt in afwachting van de aanmaak van een nieuwe kaart

2/ Bij verlies: Doe aangifte bij de dienst burgerzaken en vraag onmiddellijk een nieuwe identiteitskaart aan

 • Meenemen : 1 recente pasfoto.
 • Er wordt je een bijlage overhandigd die tijdelijk de verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart vervangt in afwachting van de aanmaak van een nieuwe kaart
 • Uitzondering: wanneer de dienst Burgerzaken niet geopend is, kan je aangifte doen bij de politie.

3/ Bij diefstal van een identiteitskaart of verlies, diefstal of vernietiging van een elektronische vreemdelingenkaart: dient steeds eerst aangifte te gebeuren bij de politie.

 • Je ontvangt bij de politie een proces-verbaal en een bijlage die tijdelijk de verloren, gestolen of vernietigde identiteitskaart vervangt
 • Je wendt je daarna tot de dienst Burgerzaken om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Meenemen:
  - de bijlage uitgereikt door de politie
  - een goede recente pasfoto.

Meer info ?

KIDS-ID, IDENTITEITS- EN REISDOCUMENTEN VOOR KINDEREN < 12 JAAR

De Kids-ID is:

 • een elektronisch identiteitsdocument voor < 12 jarigen
 • een reisdocument dat kinderen nodig hebben om naar de meeste Europese landen en bepaalde landen daarbuiten te kunnen reizen (Indien het kind of de minderjarige alleen op reis vertrekt of vergezeld is van een andere persoon dan een ouder, is het aangewezen dat de ouder hiervoor een reistoelating aanvraagt in de dienst bevolking).
  kids ID
  Klik om te vergroten

Bijzonderheden over de aanvraag van een Kids-ID:

 • kostprijs: € 6
 • een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.
 • bij de aanvraag dient het kind vergezeld te zijn door de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent
 • mee te brengen: recente goede pasfoto met witte achtergrond. De pasfoto moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • wachttijd (nà aanvraag) voor aanmaak: 3 weken !! 

Samenvatting :

Kind < 12 jaar wenst te reizen

Binnen EU of land waar Kids-ID of nog geldig identiteitsbewijs volstaat

Onbepaald 
Naar een land waar reispaspoort vereist is (op te zoeken via  www.diplomatie.be

Reisdocument

Kids-ID

Reispaspoort

Wie dient aan te vragen:

Kind vergezeld van ouder die ouderlijk toezicht uitoefent

kind vergezeld van ouder die ouderlijk toezicht uitoefent

Wanneer aan te vragen:

Min. 1 maand vóór vertrek

Min. 10 werkdagen vóór vertrek

Meebrengen

1 goede recente pasfoto met witte achtergrond, pasfoto moet voldoen aan ICAO normen

1 goede recente pasfoto’s met witte achtergrond, pasfoto moet voldoen aan ICAO normen

Kostprijs normale procedure

€ 6

€ 35 (kostprijs < 12 jr)

Meer info ?