Vreemdelingen

Kort verblijf (max. 3 maanden)

 Voor een kortstondig verblijf  dient de vreemdeling voor te leggen :

  • een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum) 
  • 2 pasfoto's.

Hij/Zij wordt dan in het bezit gesteld van een 'aankomstverklaring' (niet EU) of een 'melding van aanwezigheid' (EU).

Regeling seizoenarbeid (< 3 maanden):

Bij de dienst bevolking dien je als werkgever nog steeds het:

a/ BIS nummer aan te vragen voor nieuwe arbeid(st)ers
b/ paspoort of identiteitskaart van de arbeider voor te leggen
c/ bewijsstukken van de tewerkstelling voor te leggen, i.p.v. arbeidskaart geldt nu een plukkaart of een arbeidsovereenkomst of een bijlage 19bis/werkgeversattest of andere
d/ een bijlage 3ter aan te vragen en persoonlijk te ondertekenen
Opmerking: Seizoenarbeiders hebben ook de kans om voor verschillende werkgevers te werken. In dat geval moeten we de verschillende arbeidsovereenkomsten ontvangen en wordt er maar 1 bijlage 3ter opgemaakt.

Lang verblijf (> 3 maanden)

Voor een verblijf langer dan drie maanden dient hij/zij voor te leggen :

  • een geldig paspoort (al dan niet voorzien van visum of machtiging tot voorlopig verblijf)
  • bewijzen van tewerkstelling (formulier 19bis) of bestaansmiddelen
  • geboorteakte + bewijs omtrent de burgerlijke staat (internationale uittreksels of originele stukken voorzien van legalisatie en vertaling naar het Nederlands) 
  • en indien het een EU-onderdaan betreft : een bewijs van afschrijving uit de laatste verblijfplaats in het buitenland.
  • vier pasfoto's

Hij/Zij wordt dan - na positieve woonstcontrole - ingeschreven in het wacht- of vreemdelingenregister. Zodra het dossier volledig is en alle gevraagde akten of attesten werden voorgelegd, wordt hij/zij dan in het bezit gesteld van een attest van immatriculatie of een elektronische vreemdelingenkaart (geldigheid max. 5 jaar).

Wat kost het?

€ 5 voor een attest van immatriculatie
€ 20 voor de elektronische vreemdelingenkaart

Afgifte arbeidskaart

Afgifte arbeidskaart C: niet EU-onderdaan

Wat kost het?

€ 3 voor de afgifte van een arbeidskaart

Nuttige documenten

BIJLAGE 3TER (msword, 38.9 kB)
BISnummer (pdf, 491.6 kB)

Wilt u graag meer weten? 

Surf dan naar een van de volgende websites:

www.ibz.rrn.fgov.be

www.eid.belgium.be

www.dofi.fgov.be