Pensioenen

De aanvraag voor het pensioen wordt ingediend bij de dienst burgerzaken.

Uitzondering: ambtenaren dienen hun pensioen bij hun eigen werkgever rechtstreeks aan te vragen.

Ga je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen dan moet je geen aanvraag indienen.

De flexibele pensioenleeftijd tussen 60 en 65 jaar kan ten vroegste twaalf maanden voor het bereiken van de gekozen pensioenleeftijd aangevraagd worden.

Een overlevingspensioen dient aangevraagd te worden binnen het jaar na het overlijden van de echtgenoot of echtgenote indien de overledene nog niet gepensioneerd was. Indien de overledene op pensioen was, gebeurt de regeling tot het overgaan naar een overlevingspensioen ambtshalve.

Werknemer

Ben je werknemer in België of heb je in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever gewerkt, dan kan je in aanmerking komen voor een werknemerspensioen.

De federale pensioendienst houdt elke 1ste vrijdag van de maand, van 9 uur tot 11 uur, zitdag in het gemeentehuis, Langemarkstraat 8 in Zonnebeke.  

Er is ook zitdag in Ieper: de tweede maandag van de maand, van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur, zitdag in het Administratief Centrum Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper

Kantoor Kortrijk: Keer der Vlamingenstraat 6, tel : 056/236760

Zelfstandige

Als u in België een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefende, kan u in aanmerking komen voor een rustpensioen als zelfstandige.

Zitdag in Ieper : de tweede maandag van de maand, van 9 uur tot 12 uur, zitdag in het Administratief Centrum Auris,Ter Waarde 1, 8900 Ieper.

Kantoor 8200 St Andries Brugge: Abdijbekepark 2, tel : 050/305311

Gemengde loopbaan (werknemer, zelfstandig en/of in openbare dienst)

Heb je een gemengde loopbaan, dan kun je terecht in het Pensioenpunt : de drie pensioeninstellingen verzorgen samen een gemeenschappelijke zitdag in Kortrijk (Keer der Vlamingenstraat 6): elke derde donderdag van de maand van 9 uur tot 11 uur en van 13.30 uur tot 16 uur (in de namiddag enkel op afspraak: 056/236760)

Voorwaarden :

Vanaf 2013 tot 2016 was er een overgangsperiode waarbij de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden geleidelijk werden verhoogd.

Vanaf 2017 is de minimum leeftijd 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar.

Uitzonderingen vanaf 2017 : 60 jaar bij een loopbaan van 42 jaar

en 61 jaar bij een loopbaan van 41 jaar

Meer info:

Militiegetuigschrift of stamboekuittreksel

Mannelijke werknemers die hun legerdienst hebben verricht, hebben voor hun pensioendossier een stamboekuittreksel of militiegetuigschrift nodig.  Het document bevestigt je dienstjaren. 

Je kan het militiegetuigschrift aanvragen bij volgende dienst:

Algemene directie Human Resources, Divisie Administratieve expertise, Centrale Dienst van het stamboek (HRZ- E / N)
adres: Kwartier Koningin Elisabeth,  Eversestraat 1, 1140 Brussel

Tel. 02 441 83 28 - Fax. 02 443 96 77 - e-mail   dghr.hrgan@mil.be