Bestuur & diensten

In deze rubriek vind je informatie over het bestuur (schepencollege, gemeenteraad en ocmw-raad) en het beleid van je gemeente.  Je kan hier ook alle diensten, met hun openingsuren en contactgegevens, terugvinden en de diverse beleidsplannen en jaarverslagen nalezen.  Via het luik participatie en inspraak kan je kennis maken met alle adviesraden of zelf een vraag naar het bestuur richten.  Onder projecten vind je enkele grote beleidsprojecten die momenteel in de steigers staan.