ver#langemark - dorpskernvernieuwing Langemark

Een opgefrist en groen centrum, goede rioleringen, veilige straten, extra woongelegenheden, de uitbreiding van het woonzorgcentrum en de verhuis van enkele diensten naar een uitgebreid gemeentehuis,... Al deze zaken komen bijeen in verlangemark. Je leest er alles over in het extra nummer van de Infoflash.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandlogos_verlangemark_subs_kleiner