Info rioleringswerken

Met verlangemark maken we niet enkel werk van de vernieuwing van de openbare ruimte. Heel veel moet ook worden vernieuwd onder de grond. Vooral de riolen, want die zijn er momenteel erg aan toe: barsten, verzakkingen,… De riolen vernieuwen betekent ook dat afvalwater (in rood aangeduid op de afbeelding) en regenwater (blauw) voortaan gescheiden worden afgevoerd. Hierdoor zal de werking van de waterzuiveringsinstallatie verbeteren en dus ook de waterkwaliteit in onze beken. Op 27 april en 4 mei 2015 werden hieromtrent infovergaderingen georganiseerd.

RUIMER DAN DE DORPSKERNVERNIEUWING

Het rioleringsproject is iets uitgebreider dan de geplande dorpskernvernieuwing. Het gebied omvat de Melkweg, Statiestraat, Kasteelstraat, Klerkenstraat (tussen Markt en Beekstraat), Vijverstraat, Markt, Zonnebekestraat (tussen Markt en Boezingestraat), Korte Ieperstraat en Donkerweg.

VERDUNNING AFVALWATER = MEER VERVUILING

Wanneer regenwater en afvalwater in dezelfde riolering terechtkomen (rode stippellijn), bemoeilijkt dit het werk van een waterzuiveringsinstallatie.In zo’n installatie doen bacteriën immers een groot deel van het werk, en die ‘verhongeren’ als er te weinig vuil in het water zit. Door afval- en regenwater te mengen ontstaan ook problemen bij hevige regen. In dit geval kan de waterzuiveringsinstallatie de toevloed aan water niet meer aan, en komt het regenwater, samen met het afvalwater, ongezuiverd in de Steenbeek en Broenbeek terecht. Niet goed, zeker als u weet dat beide beken behoren tot het stroomgebied van het drinkwaterproductiecentrum ‘De Blankaart’.

WAT MET DE AANSLUITING VAN DE WONINGEN?

Waar de nieuwe riolen worden aangelegd, geldt er een aansluitplicht: alle afvalwater moet sowieso worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet ook worden aangesloten, tenzij u afvoert naar een gracht, beek of vijver of tenzij u het regenwater ter plaatse laat infiltreren naar het grondwater. In bijlage meer informatie omtrent de rioolaansluiting.

WAT MET REGENWATER VAN DE ACHTERZIJDE VAN DE WONINGEN?

Wanneer u woont in een ‘gesloten bebouwing’, met ander woorden, als uw woning links en rechts aansluit op de woning van uw buren, dan bent u niet verplicht om het regenwater af te voeren naar de regenwaterriool aan de voorzijde van uw woning. Dit mag blijven via de riool voor afvalwater. Woont u echter in een halfopen of een open bebouwing, dan geldt die uitzondering niet. In dit geval mag regenwater niet gemengd worden met afvalwater, ook niet als het afkomstig is van de overloop van een regenwaterput. In bijlage meer informatie omtrent de gescheiden afvoer. Kijk ook eens naar dit filmpje over afkoppelen en waarom.

AFKOPPELINGSDESKUNDIGE TOT UW DIENST

Om de afkoppeling voor te bereiden, om bewoners te helpen met het werk dat in hun woning moet gebeuren én om de aanvraag van alle subsidies te regelen krijgen alle betrokken bewoners in de zomer van 2015 - na afspraak
- het bezoek van een afkoppelingsdeskundige. De afkoppelingsdeskundige blijft tot het finaliseren van de werken het aanspreekpunt voor alle vragen, problemen of voorstellen.

TAL VAN SUBSIDIES

Het afkoppelen van regenwater van de riolen voor afvalwater gaat steeds gepaard met kosten, afhankelijk van de situatie zijn die zeer beperkt tot relatief hoog. Om mensen te helpen deze kost te dragen, geven Infrax en de gemeente subsidies voor afkoppeling. Die kunnen samen tot 800 euro bedragen.

  • Subsidie Infrax - de rioolbeheerder geeft maximum 400 euro subsidie en deze subsidie bestaat uit 2 delen:
    • 200 euro voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater
    • Maximum 200 euro voor de kosten, met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.
    • Beschermde klanten krijgen 20% extra subsidie.
  • Subsidie Langemark-Poelkapelle: de gemeente geeft maximum 400 euro subsidie, nl. 50% van de bewezen kosten boven de 800 euro.

Een voorbeeld:

Particulier 1
Particulier 2
Particulier 3
Kostprijs particulier

800 euro

1.400 euro

2.500 euro

Infrax

400 euro

400 euro

400 euro

Gemeente

0 euro

300 euro

400 euro

Totaal betaald door particulier

400 euro

700 euro

1.700 euro

Totaal subsidies

400 euro

700 euro

800 euro

Na uitvoering van de keuring van de privéwaterafvoer vult de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier in en bezorgt dit aan Infrax. In bijlage wat meer informatie over de waterkeuring.

Meer info en online je premie aanvragen:

www.infrax.be