Fasering

PLAN FASERING in INFOFLASH_klein
Klik om te vergroten

8 fasen en 2 onafhankelijke fasen

Om de hinder te beperken zijn de werken opgedeeld in fasen. De straten blijven zoveel mogelijk toegankelijk. Er zijn 8 fasen en twee onafhankelijke fasen. Omdat de werken de afwatering volgen, kan de volgorde van de fasen niet worden gewijzigd. Fase 1 start aan het lozingspunt in de Melkweg, daarna volgt fase 2, fase 3, enz. Een fase start pas als de voorgaande fase is afgewerkt.

Wanneer komen de werken voor mijn deur?

De werken starten op 16 augustus 2017. Wegenis- en rioleringswerken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij sneeuw, vrieskou en ijzel kan er niet verder worden gewerkt. Dit maakt het moeilijk om een precieze planning op te maken. Een fase duurt gemiddeld tussen de 3 à 4 maanden, maar kan iets langer of korter duren.

Wens je op de hoogte te worden gehouden van de vooruitgang van de werken, meld je dan aan voor de nieuwsbrief via mail naar verlangemark@langemark-poelkapelle.be.

Planning juni - september 2018 (pdf, 553.4 kB)

FASE 1 Melkweg

De dorpskernvernieuwing start in de Melkweg, hier gaat het enkel om het aanleggen van nieuwe riolering.

FASE 2 Statiestraat en Vijverstraat 

Start van de werken in de eigenlijke dorpskern. Omdat hier heel wat handelaars zitten, is de fase opgesplitst in 2 deelfases: A. Statiestraat en Vijverstraat en B. Statiestraat, zodat de straat snel terug toegankelijk is. In de Statiestraat worden de voetpaden afgewerkt en is op 20 juni een eerste stuk betonverharding van de weg aangelegd. Dit moet nu een maand drogen.

FASE 3 Zuidzijde markt

Voor de start van de fase , werd er eerst een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

FASE 4 Noordzijde markt en Zonnebeekstraat

Ook deze fase kent twee deelfases.

A. de Noordelijke kant van de markt: in deze zone komt eerst een archeologisch onderzoek.

B. Zonnebekestraat: wordt zo kort mogelijk gehouden om de hinder voor handelaars zo veel mogelijk te beperken.

FASE 5 Klerkenstraat tussen markt en toegang sporthal

Ook de achterwaartse riolering tot tennisclub TC de Come Back en tot de sporthal wordt in deze fase aangelegd.

FASE 6 Klerkenstraat tussen Nieuwe Kalsijde en toegang sporthal

De fase wordt opgesplitst in deelfasen om de toegang tot de sporthal te verzekeren.

A. toegang sporthal: het resterende deel van de Klerkenstraat, toegang tot de sporthal en aanleg parking aan bibliotheek.

B. Klerkenstraat tussen Nieuwe Kalsijde en sporthal

FASE 7 Kasteelstraat / Vijverstraat

Opsplitsing in deelfasen om de diensten toegankelijk te houden.

A. Kasteelstraat/Vijverstraat Heraanleg van het binnengebied.

B. Aantakking op Klerkenstraat

FASE 8 Korte Ieperstraat en Klerkenstraat

De werken in de Korte Ieperstraat gaan nog voor het bouwverlof van start.

ONAFHANKELIJKE FASES 

· Donkerweg

· Heraanleg wandel/fietspaden in het Vijverpark en knippen van de Vijverstraat