Riolering Bikschote - start werken

Het huidige gemengde rioleringsstelsel zal vervangen worden door een gescheiden rioolstelsel, alsook zal er een compleet nieuwe bovenbouw voorzien worden.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd:

 • Fase 1: Bikschotestraat tot kruispunt Langewaedestraat, Sint-Janstraat en Langewaedestraat - uitgevoerd
 • Fase 2: Zuidschotestraat, Pilkemstraat (tot aan molen) en gedeelte Bikschotestraat (tussen Zuidschotestraat en Pilkemstraat)
 • Fase 3: Bikschotestraat (vanaf Lobeek tot aan de Provincieweg) en Provincieweg

Aquafin heeft tegelijkertijd met de riool– en wegenwerken uit fase 1 een kleinschalige waterzuivering gebouwd in de Bikschotestraat ter hoogte van de Lobeek. Het afvalwater van Bikschote wordt nu na zuivering geloosd in de Lobeek.

Uitbreiding fase 2

Het deel van de Bikschotestraat tussen de Langewaedestraat en de Zuidschotestraat werd in het kader van de geplande rioleringswerken niet opgenomen in het investeringsprogramma In de gemeenteraad van 16/11/2015 werd beslist om deze ontbrekende schakel toch te vernieuwen omwille van gunstige prijzen bij aanbesteding en omwille van de geplande werken in het aansluitend deel van de Bikschotestraat.

Fase 1 - uitgevoerd

Fase 2

Deze werken betreffen riool- en wegenwerken in de Zuidschotestraat, Pilkemstraat (tot aan molen) en gedeelte Bikschotestraat en starten in augustus 2015. Er worden een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek in asfalt, voetpaden in grijze betonstraatstenen en parkeerstroken in antracietkleurige betonstraatstenen voorzien. Daarnaast is er ook aandacht voor groen, tussen de parking worden zuilvormige boomhazelaars (Corylus colurna ‘VDB Obelisk’) voorzien.

Meer info over de werken: download de folder Straatbeeld (pdf, 3.3 MB)

Zuidschotestraat

grondplan Zuidschotestraat
Klik om te vergroten

dwarsprofiel Zuidschotestraat

Pilkemstraat (tot aan de molen)

grondplan Pilkemstraat
Klik om te vergroten

grondplan dwarsprofiel 1 Pilkemstraat
Klik om te vergroten

dwarsprofiel 1 Pilkemstraat
Klik om te vergroten

grondplan dwarsprofiel 2 Pilkemstraat
Klik om te vergroten

dwarsprofiel 2 Pilkemstraat
Klik om te vergroten

Pilkemstraat (molen)

grondplan Pilkemstraat-molen
Klik om te vergroten

Bikschotestraat (tussen de Zuidschotestraat en de Pilkemstraat)

grondplan Bikschotestraat
Klik om te vergroten

De woningen langs deze straten zullen, vooraleer ze kunnen aansluiten op de nieuwe gemeentelijke riolering, een optimale scheiding van regenwater en afvalwater moeten doorvoeren op het domein van de woning. Wat is afkoppelen en waarom? Bekijk het in dit filmpje. Indien de afkoppeling gerealiseerd is, dan komen ze in aanmerking voor een subsidie van Infrax (max. 400 euro). Indien de kostprijs meer dan 800 euro bedraagt, dan krijgen ze ook nog een bijkomende gemeentelijke subsidie (max. 400 euro). Voor meer info omtrent deze premie, klik hier.

Tip voor de bewoners

Tijdens de werken wordt de mogelijkheid geboden om uw elektriciteitsmeter met normaal tarief aan te passen naar tweevoudig tarief. Ook hadden we graag gevraagd als je overweegt om over te schakelen op aardgas, dit ook te melden. Zo kan vermeden worden dat de nieuwe voetpaden nadien terug opengebroken worden. Meer info bij Eandis.

Planning:

 • Zuidschotestraat:
  - riolering: uitgevoerd
  - nutsleidingen: uitgevoerd
  - wegdek: uitgevoerd
 • Bikschotestraat:
  - riolering: uitgevoerd
  - wegdek: uitgevoerd
 • Rioleringswerken aan de achterzijde van de woningen Bikschotestraat 60 tot 72 ter hoogte van de Lobeek: uitgevoerd
 • Pilkemstraat tot Molenstraat:
  - opbraak bestaande verharding rijweg: uitgevoerd
  - rioleringswerken: uitgevoerd
  - werken nutsleidingen: in uitvoering
  - aanleg bovenbouw (borduren, funderingen, klinkers,...): uitvoering aansluitend op de werken van de nutsmaatschappijen, start voorzien halfweg februari tot eind april
 • Pilkemstraat voorbij Molenstraat: rioleringswerken tot plaatsen fundering – in uitvoering, voorzien tot halfweg februari
 • Toegangsweg school: rioleringswerken tot plaatsen fundering – uitvoering in januari tot halfweg februari
 • Aanleg asfalt: voorzien in mei 2017

  Let wel, een week telt slechts 5 werkdagen. Tijdens de wettelijke feestdagen liggen de werken stil en bij slecht weer kunnen bepaalde werken zoals asfalteren, niet uitgevoerd worden. Ook technische tegenslagen kunnen zorgen voor vertraging.

Omleidingen

 • Zuidschotestraat en Pilkemstraat: plaatselijke omleidingen
 • Bikschotestraat :
  - plaatselijke omleiding: via Diksmuidestraat en Provincieweg
  - grote omleiding vanaf Langemark:

Download hier (pdf, 252.0 kB) het signalisatieplan.

Infovergadering:

Op 7/7/2015 werd een infovergadering georganiseerd voor de bewoners. Hier kunnen de presentaties gedownload worden die tijdens de infovergadering gegeven werden:

Ontwerpplannen

Hier kunnen de volledige plannen gedownload worden: