Afkoppeling riolering

Binnen het project wordt het huidige gemengde rioleringsstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel gecombineerd met open grachten voor de regenwaterafvoer. Het afvalwater zal na de werken niet langer in de Broenbeek geloosd worden maar gezuiverd worden in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Langemark. 365 inwoners worden extra aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij de (her)aanleg van een openbare riolering moeten de woningen ook afkoppelen. Hieronder vindt u hieromtrent meer informatie. 

Klik hier om een filmpje te bekijken over het afkoppelen van uw woning.

Wat met de aansluiting van de woningen?

Waar de nieuwe riolen worden aangelegd, geldt er een aansluitplicht: alle afvalwater moet sowieso worden aangesloten op de riolering. Regenwater moet ook worden aangesloten, tenzij u afvoert naar een gracht, beek of vijver of tenzij u het regenwater ter plaatse laat infiltreren naar het grondwater. 

Wat met het regenwater van de achterzijde van de woningen?

Wanneer u woont in een ‘gesloten bebouwing’, met ander woorden, als uw woning links en rechts aansluit op de woning van uw buren, dan bent u niet verplicht om het regenwater af te voeren naar de regenwaterriool aan de voorzijde van uw woning. Dit mag blijven via de riool voor afvalwater.
Woont u echter in een halfopen of een open bebouwing, dan geldt die uitzondering niet. In dit geval mag regenwater niet gemengd worden met afvalwater, ook niet als het afkomstig is van de overloop van een regenwaterput. 

Afkoppelingsdeskundige tot uw dienst

Om de afkoppeling voor te bereiden, om bewoners te helpen met het werk dat in hun woning moet gebeuren én om de aanvraag van alle subsidies te regelen krijgen alle betrokken bewoners  - na afspraak - het bezoek van een afkoppelingsdeskundige. De afkoppelingsdeskundige blijft tot het finaliseren van de werken het aanspreekpunt voor alle vragen, problemen of voorstellen.

De contactgegevens van de afkoppelingsdeskundige van dit project:

Bureau Notermans 
Sint Truidersteenweg 474b
3840 Borgloon
info@ontkoppelen.be 
012/74.54.93 

Tal van subsidies

Het afkoppelen van regenwater van de riolen voor afvalwater gaat steeds gepaard met kosten, afhankelijk van de situatie zijn die zeer beperkt tot relatief hoog. Om mensen te helpen deze kost te dragen, geven Fluvius en de gemeente subsidies voor afkoppeling. Die kunnen samen tot 800 euro bedragen.

  • Subsidie Fluvius - de rioolbeheerder geeft maximum 400 euro subsidie en deze subsidie bestaat uit 2 delen:
    • 200 euro voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater
    • Maximum 200 euro voor de kosten, met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.
    • Beschermde klanten krijgen 20% extra subsidie.
  • Subsidie Langemark-Poelkapelle: de gemeente geeft maximum 400 euro subsidie, nl. 50% van de bewezen kosten boven de 800 euro.

Een voorbeeld:

Particulier 1
Particulier 2
Particulier 3
Kostprijs particulier

800 euro

1.400 euro

2.500 euro

Fluvius

400 euro

400 euro

400 euro

Gemeente

0 euro

300 euro

400 euro

Totaal betaald door particulier

400 euro

700 euro

1.700 euro

Totaal subsidies

400 euro

700 euro

800 euro

Na uitvoering van de keuring van de privéwaterafvoer vult de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier in en bezorgt dit aan Fluvius.