Houthulstseweg N301

De herinrichting van de N301 met inbegrip van de aanleg van fietspaden en de aanleg van gescheiden riolering op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle en Houthulst is een gezamenlijk project van het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en de gemeentebesturen. Op 1 september 2015 startte de aannemer RTS Infra - Norré Behaegel (tijdelijke vereniging) op het grondgebied van Houthulst met de herinrichting van de N301. Begin september 2017 lopen de werken tussen de rotonde Houthulstseweg-Klerkenstraat-Stadensteenweg en Houthulst op zijn einde. Enkel als dit gedeelte afgewerkt is en opnieuw toegankelijk gesteld wordt voor alle verkeer, mag de aannemer Norré-Behaegel starten in het gedeelte van de Houthulstseweg tussen de rotonde Madonna en de Landetbeek. Als alles voorspoedig verloopt, plant de aannemer de start in dit gedeelte op eind september 2017.

De aannemer heeft de werkwijze gewijzigd. In tegenstelling tot wat er op de infovergadering van 7/9/2016 meegedeeld werd, zal de aannemer de werken slecht op één locatie starten, namelijk aan de Landetbeek in Poelkapelle. Er wordt gewerkt in zones van 300 meter. De eerste zone van 300 meter wordt uitgebroken. Terwijl de rioleringswerken in deze zone bezig zijn, wordt een volgende zone van 300 meter uitgebroken. Na de rioleringswerken wordt de bovenbouw van de eerste 300 meter volledig afgewerkt. Zo wordt telkens opgeschoven. Dit betekent dat er steeds ongeveer 600 meter zal openliggen.

Plannen :

Infoavond 7/9/2016

Let wel, een week telt slechts 5 werkdagen. Tijdens de wettelijke feestdagen liggen de werken stil en bij slecht weer kunnen bepaalde werken zoals asfalteren, niet uitgevoerd worden. Ook technische tegenslagen kunnen zorgen voor vertraging.

Informatie over het ondergronds brengen van huisaansluitingen van de nutsleidingen

De Dienst Aansluitingen van Eandis overlegt steeds met de bewoner zelf wat de beste optie is m.b.t. het ondergronds brengen van huisaansluitingen. Eandis streeft ernaar om de impact zo miniem mogelijk te maken, zo kan Eandis ook de kosten beheren. De door Eandis aangestelde aannemers zullen dus graven tot aan de woning van de burger. Hierbij worden opritten in speciale steensoorten of in asfalt vermeden omdat de herstellingswerken hier moeilijker zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het echter zijn dat Eandis het net bovengronds laat.

Vragen?

Heb je vragen over de gang van zaken tijdens de werken? Wens je concrete informatie over de uitvoering van de werken? Vraag het aan de werfleider van aannemer RTS Infra - Norré Behaegel, dhr. Koen Beyne, 058/23.66.06. Hij is jouw eerste rechtstreekse aanspreekpunt op de werf.

Andere vragen? Contacteer de schepen van openbare werken, dhr. Lieven Vanbelleghem, 0477/22.12.77. Je kan ook terecht bij de technische dienst 057/49.09.48 en de milieudienst 057/49.09.30, adelien.vergote@langemark-poelkapelle.be