Houthulstseweg N301

De herinrichting van de N301 met inbegrip van de aanleg van fietspaden en de aanleg van gescheiden riolering op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle en Houthulst is een gezamenlijk project van het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en de gemeentebesturen. Op 1 september 2015 startte de aannemer RTS Infra - Norré Behaegel (tijdelijke vereniging) op het grondgebied van Houthulst met de herinrichting van de N301.

Plannen

Afvalverzamelpunt

Op onderstaande locaties werd een verzamelpunt voor afvalophaling gerealiseerd:

  • rotonde Houthulstseweg-Klerkenstraat-Stadensteenweg
  • kruispunt Houthulstseweg-Schreiboomstraat-Poperingestraat

Je kan het afval aan het ophaalpunt plaatsen op dinsdag vanaf 19u00. Enkel het afval (restafval, PMD of papier en karton) dat volgens de ophaalkalender op dat moment wordt opgehaald door de huisvuilwagen, mag daar geplaatst worden.

Infoavond 20/12/2017

Op woensdag 20 december werd een infoavond georganiseerd naar aanleiding van de start van de werken in de zone Houthulstseweg nr. 75/100 tot aan de rotonde Houthulstseweg-Klerkenstraat-Stadensteenweg op 8 januari 2018.

Klik hier (pdf, 588.7 kB) om de powerpoint van deze infovergadering te downloaden.

2018-01 werken Hhseweg 100-rotonde
Klik om te vergroten

Infoavond 7/9/2016

Let wel, een week telt slechts 5 werkdagen. Tijdens de wettelijke feestdagen liggen de werken stil en bij slecht weer kunnen bepaalde werken zoals asfalteren, niet uitgevoerd worden. Ook technische tegenslagen kunnen zorgen voor vertraging.

Informatie over het ondergronds brengen van huisaansluitingen van de nutsleidingen

De Dienst Aansluitingen van Eandis overlegt steeds met de bewoner zelf wat de beste optie is m.b.t. het ondergronds brengen van huisaansluitingen. Eandis streeft ernaar om de impact zo miniem mogelijk te maken, zo kan Eandis ook de kosten beheren. De door Eandis aangestelde aannemers zullen dus graven tot aan de woning van de burger. Hierbij worden opritten in speciale steensoorten of in asfalt vermeden omdat de herstellingswerken hier moeilijker zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het echter zijn dat Eandis het net bovengronds laat.

Vragen?

Heb je vragen over de gang van zaken tijdens de werken? Wens je concrete informatie over de uitvoering van de werken? Vraag het aan de werfleider van aannemer RTS Infra - Norré Behaegel, dhr. Koen Beyne, 058/23.66.06. Hij is jouw eerste rechtstreekse aanspreekpunt op de werf.

Andere vragen? Contacteer de schepen van openbare werken, dhr. Lieven Vanbelleghem, 0477/22.12.77. Je kan ook terecht bij de technische dienst 057/49.09.48 en de milieudienst 057/49.09.30, adelien.vergote@langemark-poelkapelle.be