Houthulstseweg N301

De herinrichting van de N301 met inbegrip van de aanleg van fietspaden en de aanleg van gescheiden riolering op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle en Houthulst is een gezamenlijk project van het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrax en de gemeentebesturen. Op 1 september 2015 startte de aannemer RTS Infra - Norré Behaegel (tijdelijke vereniging) op het grondgebied van Houthulst, meer specifiek met de heraanleg van de Poelkapellestraat tussen de Eugène de Grootelaan en de Melanedreef. Intussen zijn de werken opgeschoven richting onze gemeente. Op dit ogenblik zijn ze bezig met de aanleg van de grachten en de persriolering in het gedeelte van de Houthulstseweg tussen de gemeentegrens en het rond punt met de Klerkenstraat/Stadensteenweg. Ook de nutsmaatschappijen zijn er bezig met aanpassingswerken.

Plannen :

Infoavond 7/9/2016

Let wel, een week telt slechts 5 werkdagen. Tijdens de wettelijke feestdagen liggen de werken stil en bij slecht weer kunnen bepaalde werken zoals asfalteren, niet uitgevoerd worden. Ook technische tegenslagen kunnen zorgen voor vertraging.

Informatie over het ondergronds brengen van huisaansluitingen van de nutsleidingen

De Dienst Aansluitingen van Eandis overlegt steeds met de bewoner zelf wat de beste optie is m.b.t. het ondergronds brengen van huisaansluitingen. Eandis streeft ernaar om de impact zo miniem mogelijk te maken, zo kan Eandis ook de kosten beheren. De door Eandis aangestelde aannemers zullen dus graven tot aan de woning van de burger. Hierbij worden opritten in speciale steensoorten of in asfalt vermeden omdat de herstellingswerken hier moeilijker zijn. In uitzonderlijke gevallen kan het echter zijn dat Eandis het net bovengronds laat.

Vragen?

Heb je vragen over de gang van zaken tijdens de werken? Wens je concrete informatie over de uitvoering van de werken? Vraag het aan de werfleider van aannemer RTS Infra - Norré Behaegel, dhr. Gilles Doclo, 058/23.66.06. Hij is jouw eerste rechtstreekse aanspreekpunt op de werf.

Andere vragen? Contacteer de schepen van openbare werken, dhr. Lieven Vanbelleghem, 0477/22.12.77. Je kan ook terecht bij de technische dienst 057/49.09.48 en de milieudienst 057/49.09.30, adelien.vergote@langemark-poelkapelle.be