Andere overheden

Provincie West-Vlaanderen :

www.west-vlaanderen.be

Vlaamse Overheid :

www.vlaanderen.be

Federale Overheid :

www.belgium.be

Europese Unie :

www.europa.eu : wonen en leven in de Europese Unie

www.europa-nu.nl : Nederlandse actualiteitswebsite over de Europese Unie

www.europlarl.europa.eu: website over het Europese parlement

Er zijn ook een aantal interessante nieuwssites over louter Europese aangelegenheden:

www.euobserver.com

www.euracity.com