Bestuur

In het laatste decennium is de dienstverlening van een gemeente heel wat breder en complexer geworden. Naast het traditioneel afleveren van documenten van de burgerlijke stand in het gemeentehuis, is het lokaal bestuur ook verantwoordelijk voor een uitgebreid milieubeleid, het afleveren van bouw-, milieu- en andere vergunningen en staat ze in voor het beheer van de gemeentelijke wegen, het patrimonium, het gemeentelijk onderwijs, cultuurbeleid, jeugdbeleid, de bibliotheek de sportcentra, ...

Een dergelijke organisatie besturen doe je niet alleen met de Burgemeester en het Schepencollege. De Gemeenteraad stippelt het beleid uit en neemt de beslissingen, die onder leiding van het College van Burgemeester en Schepenen worden uitgevoerd. Daarnaast vallen alle sociale zaken onder de bevoegdheid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  Het dagelijks bestuur van deze raad wordt waargenomen door het Vast Bureau.

Achter het politieke bestuur staan de gemeentelijke diensten, met aan het hoofd de algemeen directeur, die de beleidsvisie voorbereiden en ervoor zorgen dat deze visie wordt gevolgd of gerealiseerd.