Beleid

Missie

Het gemeentebestuur is uw partner in de ontwikkeling van Langemark-Poelkapelle tot een aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente, waar het goed is om te leven en te vertoeven.  Wij willen een open en aanspreekbare organisatie zijn waarin een professioneel team van bestuurders en medewerkers zich inzetten om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.

Visie

Vertrekkend vanuit de bovenstaande missie werden een aantal beleidsdoelstellingen geformuleerd :

  • de klantgerichte dienstverlening verhogen
  • efficiëntie van de gemeentelijke diensten verhogen
  • Langemark-Poelkapelle mooier maken (werken aan ruimtelijke kwaliteit)
  • een sociaal beleid uitbouwen
  • beheersbaarheid verhogen van het gemeentelijk patrimonium
  • streven naar een integraal waterbeleid
  • actieve betrokkenheid van de burger verhogen.