Intergemeentelijke samenwerking

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt in artikel 286 dat de burgemeester de oprichtingsakte en de statuten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid via de website bekend maakt.