Actueel

Neem in 2015 opnieuw deel aan ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’

Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert Langemark-Poelkapelle in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw  de campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Langemark-Poelkapelle  aanmoedigen om vaker met de fiets...
lees meer

Nieuwe Infoflash in de bus

De volgende Infoflash ligt in de bus.  In deze editie : middenkatern over de herdenking  van de eerste gasaanval buitenspeeldag sportkamp en grabbelpasactiviteiten tijdens de paasvakantie La-Ko-Sta lopen, wandelen, fietsen en handbiken week van de valpreventie Vlaamse energielening nieuwe dakis...
lees meer

Werken aan de Duitse Militaire Begraafplaats

Vanaf 13 april 15 starten de restauratie- en vernieuwingswerken aan de Duitse Militaire begraafplaats van Langemark. De werkzaamheden zijn een initiatief van de Deutsche Kriegsgräberfürsorge en zullen 75 werkdagen duren. De begraafplaats blijft toegankelijk langs alternatieve toegangen en soms z...
lees meer

Witte en gouden gids in je bus ?

Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo Belgium, de uitgever van de papieren versies van goudengids.be en wittegids.be, voor een gezamelijke verdeling van de telefoonboeken.  Dit werkt de optimalisatie van de distributie van onze gidsen in de hand.  Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 ...
lees meer

Oproep Leaderprojecten Westhoek

Heb jij een innoverend idee voor onze regio op vlak van landbouw? Of ben je een echte ambassadeur voor de Westhoek als toeristische regio? Of wil je het welzijn van de streekbewoners verbeteren? Neem contact op met LEADERsecretariaat of kom naar de infoavond. LEADERsecretariaat: Provincie West-V...
lees meer

5 werkgroepen bereiden toekomst kerk Poelkapelle voor

Het bestuur van Langemark-Poelkapelle wil voor 2019 de invulling van publieke functies in de parochiekerken als mogelijke locatie onderzoeken. Zo werd al in 2013 de opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren voor de inrichting van een buitenschoolse kinderopvang (BKO) in de Onz...
lees meer

Start openbaar onderzoek Mestactiepan

Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 5 loopt van 6 maart 2015 tot en met 4 mei 2015. Eén van de stappen in de totstandkomin...
lees meer

Sorteerregels op een rijtje !

Bouw- en sloopafval is een verzamelnaam voor het afval dat voornamelijk afkomstig is van afbraakwerken. Maar ook afval dat steenachtig van aard is zoals een servies behoort hiertoe. Een deel van dit bouw- en sloopafval wordt gerecycleerd zodat het opnieuw in bouwwerken gebruikt kan worden. Daaro...
lees meer
Bekijk alle nieuws