Voorafgaande zorgplanning

Mensen willen vaak 'met hun papieren in orde zijn' vooraleer het moment komt dat ze daarover niet meer aanspreekbaar zijn. Dit wordt voorafgaande zorgplanning genoemd. Hiervoor kan je één of meerdere voorafgaande wilsverklaringen opstellen. Er bestaan vijf wettelijke documenten betreffende het levenseinde:

1. Wilsverklaring euthanasie:

De euthanasiewet laat toe dat je voorafgaand een wilsverklaring opstelt om euthanasie te laten uitvoeren wanneer je niet meer in staat bent het zelf te vragen. Volgens de wet geldt deze wilsverklaring echter maar voor een beperkte situatie, namelijk 'wanneer je niet meer bij bewustzijn bent en de toestand onomkeerbaar is'. In de praktijk betekent dit dat je wilsverklaring voor de uitvoering van euthanasie alleen geldt voor het geval je in een ONOMKEERBARE COMA terecht komt (en dus NIET bij andere hersenaandoeningen of situaties waarbij het bewustzijn verstoord is  zoals de ziekte van Alzheimer, dementie, hersentumoren enz.). Dit document is verkrijgbaar en registreerbaar bij de gemeente.

2. Negatieve wilsverklaring:

Met een negatieve wilsverklaring kan je in detail opschrijven welke behandeling(en) en onderzoek(en) je NIET meer wenst indien je definitief en onomkeerbaar wilsonbekwaam bent t.g.v. bijv. dementie of een hersentumor. Via een negatieve wilsverklaring kan je dus afdwingen dat alle of bepaalde behandelingen (vb. kunstmatig toedienen van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, enz.) en onderzoeken (vb. CT-scan, NMR-onderzoek, enz.) niet opgestart, afgebouwd of gestopt worden. Dit document is eveneens te verkrijgen bij de gemeente maar is momenteel wel nog niet registreerbaar.

3. Verklaring orgaandonatie:

Volgens de wet van 13 juni 1986 betreffende orgaandonatie is iedereen die in het bevolkingsregister is ingeschreven een potentiële donor, hetzij hij/zij zich daartegen verzet heeft via het rijksregister. Vanaf 14 juni 2006 is de wet echter aangepast en kan elke Belg vanaf 18 jaar ook laten registreren of hij/zij orgaandonor wil zijn of niet. Dit document is verkrijgbaar en registreerbaar bij de gemeente.

4. Verklaring inzake wijze van teraardebestelling:

Bij de verklaring wijze van teraardebestelling kan je aanduiden of je begraven dan wel gecremeerd wil worden. Eveneens kan er aangeduid worden volgens welk ritueel de uitvaartplechtigheid moet verlopen. Dit document is eveneens verkrijgbaar en registreerbaar bij de gemeente.

5. Document betreffende het lichaam schenken aan de wetenschap:

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn/haar lichaam of delen ervan na zijn/haar dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor moet je contact opnemen met de medische faculteit van een universiteit naar keuze. Daar ter plekke krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) om te kunnen overgaan tot schenking. Dit document is dus niet verkrijgbaar en eveneens niet registreerbaar bij de gemeente.

Dergelijke wilsverklaringen kan je ook laten registreren op je persoonlijke LEIF-kaart.