renteloze lening

<terug

De Vlaamse Overheid voorziet een tussenkomst in de verschuldigde rente voor bestaande beroepskredieten of nieuwe kaskredieten als je als ondernemer hinder ondervindt door openbare werken. De werken dienen minimaal 1 maand te duren. Afhankelijk van de duurtijd van de werken bedraagt de tussenkomst 80% of 100% van de verschuldigde rente, met een maximum van 8% van het geleende bedrag.

Aanvraag

Het aanvraagformulier moet ten laatste zes maanden na het beëindigen van de openbare werken worden ingediend. U kunt het mailen naar hinderopenbarewerken@vlaanderen.be, of opsturen naar het Agentschap Economie (zie adres onderaan)

Hoe vraagt u de rentetoelage aan?


Voorwaarden

Om een rentetoelage te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw zaak moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn met minstens één exploitatiezetel die wordt getroffen door openbare werken.
  • De ruimtes van de zetel moeten toegankelijk zijn voor klanten en leveranciers; 
  • De werken moeten minstens 2 aaneensluitende maanden duren; 
  • Het geleden omzetsverlies is minstens 30%; 
  • Alleen kredieten bij erkende kredietinstellingen komen in aanmerking; 
  • Het krediet is verleend op basis van een financieringsovereenkomst en dient voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van schulden op korte termijn.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vlaanderen.be/hinderopenbarewerken of bij de Vlaamse Overheid, Agentschap Economie, Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel, tel. 02/553.35.11, fax 02/553.37.88, hinderopenbarewerken@vlaanderen.be

Wetgeving of reglement:
Wettelijk kader