Budgettering

Iedereen kan een financiële tegenvaller hebben, door werkloosheid, echtscheiding, ziekte, overbesteding, … Daarnaast stapelen de schulden zich soms op tot dat u geen uitweg meer ziet. De dienst budgetbeheer en schuldbemiddeling helpt u om uw financiële situatie opnieuw onder controle te krijgen, en zo de opgebouwde schulden af te betalen. We proberen hierbij een begeleiding aan te bieden die er op termijn toe leidt dat u uw eigen budget weer kan beheren, en zo kan beginnen aan een nieuwe toekomst.

BUDGETBEGELEIDING

data

Bij budgetbegeleiding beheert u zelf uw inkomsten, maar krijgt u hierin begeleiding, betaling- en bestedingsadvies.

BUDGETBEHEER

Al uw inkomsten worden gestort op een budgetrekening bij het OCMW, waar de maatschappelijk werker volmacht over heeft. U ontvangt wekelijks leefgeld om boodschappen te doen. Alle andere betalingen worden uitgevoerd door de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker maakt afspraken met de verschillende schuldeisers en voert de gemaakte afspraken uit. Het verloop van de afbetalingen wordt op regelmatige tijdstippen met u besproken.  U leert stapsgewijs om uw budget opnieuw zélf te beheren.

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Als er niet meer onderhandeld kan worden met de schuldeisers, omdat de schuldenlast te hoog is of omdat de eventuele afbetalingen niet in verhouding staan tot de intresten en kosten die aangerekend worden, kan de rechtbank ingeschakeld worden.  U moet dan een verzoekschrift indienen bij de Arbeidsrechtbank. Het OCMW of een advocaat kan u hierbij helpen. De arbeidsrechter stelt een schuldbemiddelaar aan die uw inkomsten zal beheren. Alle lopende vaste kosten worden betaald, er wordt leefgeld betaald en de schulden worden in de mate van het mogelijke afbetaald. Er kunnen geen bijkomende intresten meer aangerekend worden op uw schulden.

AANVRAAG

Als je graag hulp wil, kan je je aanmelden bij de sociale dienst. Dit kan elke voormiddag van 9u tot 11u30, en op donderdag tussen 16u en 18u. Mocht je op deze momenten niet kunnen langskomen, dan kan je een afspraak maken op 057/49 08 10 of delfien.denorme@ocmwlangemark-poelkapelle.be