Energieproblemen

BUDGETMETER ELEKTRICITEIT / GAS

budgetmeter

Sommige mensen die het moeilijk hebben om tijdig hun elektriciteits- en/of gasrekeningen te betalen, kunnen gedropt worden door hun huidige leverancier en problemen ondervinden om een andere leverancier te vinden. De overheid heeft daarom distributienetbeheerders aangeduid om aan deze klanten energie te leveren. Voor Langemark - Poelkapelle is dit Eandis.

Bij deze mensen wordt een budgetmeter geplaatst die hen toelaat gas en/of elektriciteit te verbruiken via voorafbetalingen. De klant laadt de kaart van de budgetmeter op in een klantenkantoor van Eandis of in sommige OCMW's. via deze link kan je de openingsuren van de verschillende klantenkantoren en oplaadpunten consulteren.

De budgetmeterkaart kan op volgende manieren opgeladen worden:

  • rechtstreeks betalen met bancontact in een klantenkantoor of oplaadpunt (ocmw) 
  • Geldig betaalbewijs meebrengen (rekeninguittreksel of bewijs van betaling via de post)

Het gevraagde bedrag wordt op de budgetmeterkaart geladen. Terug thuis wordt de kaart in de budgetmeter gestopt en wordt de budgetmeter opgeladen met het  bedrag dat op de kaart werd gezet. De afnemer kan nu gas/ elektriciteit verbruiken ter waarde van het opgeslagen bedrag.

Beide budgetmeters kennen een systeem van noodkrediet. Wanneer het opgeladen bedrag verbruikt is, kan het noodkrediet ingeschakeld worden. Voor elektriciteit bedraagt het noodkrediet 35 euro en voor aardgas 70 euro. Bij de budgetmeter elektriciteit kan u na verbruik van het noodkrediet terugvallen op de minimumlevering van 10 ampère. Bij de budgetmeter aardgas is er geen minimale levering. Wanneer u het noodkrediet van 70 euro opgebruikt, valt u zonder aardgas. Let wel, beide noodkredieten zijn niet gratis.

Voor het opladen van de budgetmeter kan u op volgende momenten in het OCMW terecht :

Maandag

9u tot 12u

Dinsdag

9u tot 12u

Woensdag

9u tot 12u en 14u tot 16u

Donderdag

9u tot 12u en 14u tot 18u30

Vrijdag

9u tot 12u

LOKALE ADVIESCOMMISSIE

lac

Iedereen heeft, volgens het decreet van 20 december 1996, steeds recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Elektriciteit, gas en water mogen daarom enkel nog in hoogst uitzonderlijke gevallen worden afgesloten.

De Lokale Adviescommissie (LAC) komt samen op vraag van de leveranciers van water, gas of elektriciteit die een verzoek hebben tot afsluiting van de energietoevoer van een klant, omwille van onbetaalde facturen. Het is de bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. Er mag slechts afgesloten worden in volgende gevallen: gevaar, fraude, klaarblijkelijke onwil. Gevaar en fraude zijn wel duidelijk, maar wat is klaarblijkelijke onwil? Om dit te kunnen bepalen, doet het OCMW een onafhankelijk onderzoek: kan/wil de abonnee niet betalen? Is er hulp nodig? Is afsluiting rechtvaardig?

De LAC, voorgezeten door een maatschappelijk werker in dienst van het OCMW, gaat uit van het basisprincipe dat elke persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen leven.  Elke klant die er besproken wordt, wordt uitgenodigd op de LAC door een voorafgaand huisbezoek. Zo krijgt men de gelegenheid om zich voor te bereiden, al een betaalplan op te stellen, of reeds betaalde bedragen recht te zetten.