Andersvaliden

Vanaf juli 2016 kan je voor alle vragen in verband met andersvaliden terecht in de sociale dienst van het OCMW.

Je kan ook terecht bij de maatschappelijk werkers van de FOD op het gratis nummer 0800 987 99, of op de zitdag in Ieper (Ter Waarde 1) elke tweede donderdag van de maand tussen 13u30 en 16u.

Ook je mutualiteit kan je verder helpen.

Via de website www.myhandicap.belgium.be kan je zelf je dossier consulteren en een aanvraag doen, met je identiteitskaart en pincode.

Het gaat om volgende zaken:
Aanvraag, verlies of inleveren van parkeerkaart
Aanvraag tegemoetkoming voor mindervaliden en senioren

  • De inkomensvervangende tegemoetkoming (- 65 jaar)
    Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon die, wegens zijn handicap, niet in staat is meer dan een derde te verdienen van wat een gezond persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen
  • De integratietegemoetkoming (- 65 jaar)
    Deze tegemoetkoming wordt toegekend aan de gehandicapte persoon die, ten gevolge van de vermindering van zijn zelfredzaamheid, bijkomende kosten heeft om zich in het maatschappelijk leven in te passen.
  • De tegemoetkoming Hulp aan bejaarden (+ 65 jaar)
    De tegemoetkoming wordt toegekend aan bejaarden van meer dan 65 jaar wegens verminderde zelfredzaamheid of gebrek aan zelfredzaamheid.

Wat moet ik meebrengen?

Identiteitskaart, rekeningnummer, gegevens huisarts, eventueel attesten van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid