Huisvesting en materiële opvang

De opvangwet betreffende asielzoekers dateert van 2007. Iedereen kent wel de grote opvangcentra, waarvan er ook één is in Poelkapelle. Na vier maanden verblijf in een opvangcentrum, kunnen de bewoners ervoor kiezen om door te stromen naar een kleinschalige opvang: een Lokaal OpvangInitiatief (LOI). De LOI's worden beheerd door de OCMW's, onder toezicht van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil). In het LOI van het OCMW van Langemark-Poelkapelle verblijven er 4 gezinnen, en maximaal 11 personen.

Het basisprincipe van het LOI is bed, bad en brood. Concreet wordt er huisvesting aangeboden en krijgen de mensen een beperkt bedrag leefgeld per week. Met dit leefgeld moeten ze instaan voor hun voeding en persoonlijke hygiëne. De kinderen gaan naar school en de volwassenen volgen Nederlandse les. Gedurende de eerste zes maanden van hun verblijf mogen asielzoekers niet werken. Als ze na zes maanden nog geen antwoord gekregen hebben in hun asielprocedure, kunnen ze een arbeidskaart verkrijgen.

Delfien Denorme is de coördinator van het LOI. Haar taak bestaat erin de bewoners te ondersteunen op administratief, sociaal en juridisch vlak. Vaak hebben ze zeer veel concrete vragen en praktische problemen. De procedure van de asielzoekers moet nauw gevolgd worden, want hun recht op opvang is eraan gekoppeld. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de bewoners zich veilig voelen en een zinvolle dagbesteding hebben. De asielzoekers worden voorbereid op een eventueel leven in de Belgische samenleving.