Financiële hulpverlening

Vluchtelingen die niet terecht kunnen in een opvangcentrum en waarvan de procedure nog loopt, mensen die een ontvankelijke regularisatie hebben, mensen die erkend zijn als vluchteling en geen inkomsten uit werk verwerven, ... hebben recht op financiële hulpverlening. Zij ontvangen steun equivalent aan het leefloon.

Voor deze mensen is het eveneens belangrijk dat ze geholpen worden op vlak van administratie en integratie in onze samenleving.