Studietoelagen

Heb ik recht op een studietoelage?

Een studietoelage kan je krijgen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. DeStudietoelagen 2011 2012  belangrijkste voorwaarden zijn de nationaliteitsvoorwaarden, de studievoorwaarden en de financiële voorwaarden. Aangezien het stelsel bedoeld is als financiële steun voor gezinnen en studenten die het financieel moeilijk hebben, speelt het inkomen een belangrijke rol, zowel bij het bepalen of de aanvrager in aanmerking komt als bij het berekenen van het toelagebedrag.

Hoeveel bedraagt een studietoelage?

Een studietoelage varieert afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Voor het hoger onderwijs bedraagt de minimumstudietoelage per academiejaar 234,07 euro. De maximale toelage bedraagt 3622,42 euro voor een kotstudent en 2174,15 euro voor een niet-kotstudent. Als je recht hebt op een studietoelage, dan betaal je ook verminderd inschrijvingsgeld.

Waar kan ik meer informatie vinden?

De gratis infofolders school- en studietoelagen kan je downloaden op de website www.studietoelagen.be.