2.Schoolvisie

VERSLAG DOORLICHTING INSPECTIE

Verslag mei 2013 (octed-stream, 625.0 kB)

SCHOOLREGLEMENT en INFOBROCHURE 

Neutraliteitsverklaring (pdf, 110.9 kB)

Infootje 2018 2019 (pdf, 533.8 kB)

Schoolreglement versie 2018 (pdf, 379.4 kB)

Infobrochure (afsprakennota) versie mei 2018 (pdf, 357.5 kB)

LESSENROOSTERS

Classe unique (pdf, 161.6 kB)
1ste graad (pdf, 21.8 kB)
2de graad (pdf, 21.7 kB)
3de graad (pdf, 21.1 kB)

INSCHRIJVINGSDECREET

Maximum capaciteit:
Kleuter = VP2 = 50
Lager = VP1 = 75
Ganse school = 125
Er kan worden ingeschreven vanaf 1 september  van het voorafgaande schooljaar.
Deze gegevens zijn enkel via de website van school te raadplegen

PEDAGOGISCH PROJECT

Pedagogisch project van de school (pdf, 591.0 kB)

PRIVACYVERKLARING:

http://www.langemark-poelkapelle.be/website/7757-www

Mogelijkheid om klachten te melden:
privacy@langemark-poelkapelle.be