8. Links

handen16

Website CLB Ieper
Info CLB (pdf, 102.9 kB)

RC De Klinker Ieper

Reisplannen? Dit is een overzicht van de schoolvakanties

Maaltijden:

Menu mei (pdf, 113.6 kB) + allergenen info

Menu Juni (pdf, 104.1 kB) + allergenen info

Attest toedienen medicatie (pdf, 38.2 kB)

Een schooltoelage voor u?

Kleuters en lagereschoolkinderen kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol.
Naar schatting heeft één op de vier leerlingen recht op een schooltoelage. Het is dus zeker de moeite om eens na te kijken of u in aanmerking komt.
Voortaan is er één gezinsdossier in te dienen: het volstaat één formulier in te vullen voor alle kinderen samen.
Ook het aantal toe te voegen documenten is beperkt: geen aanslagbiljet meer van de belastingen, geen inschrijvingsformulier van de school.
U kunt een toelage aanvragen tot en met 1 juni van het lopende schooljaar, op papier of online.
Op de website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraag indienen. Of de formulieren binnenhalen en afdrukken.
Zeker doen!
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

You tube links:

Ketnet move tegen pesten