Belgische nationaliteit aanvragen

Je kan de Belgische nationaliteit automatisch krijgen of je kan ze verkrijgen door zelf stappen te ondernemen.

Procedure

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:

  • Je bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kun je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat je daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
  • Je bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kun je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;

Voor meer informatie over de voorwaarden van de nationaliteitskeuze en de mee te brengen stukken, kan je terecht op:

Een verklaring inzake de nationaliteitskeuze afleggen kan bij de Dienst Burgerzaken.

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, je buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van je gemeente.

Kostprijs

Voordat je je nationaliteitsverklaring bij de gemeente aflegt, moet je 150 euro registratierechten betalen bij het registratiekantoor dat bevoegd is voor de verandering van naam of voornamen.
Het correcte adres van het bevoegde registratiekantoor is afhankelijk van je gemeente. Vind hier de adresgegevens van het registratiekantoor van jouw gemeente.