9.Verkiezingen

Info over de verkiezingen 

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

Op 26 mei 2019: Europese, federale en regionale verkiezingen:

1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement (om de 5 jaar)
2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers (om de 5 jaar)
3. regionale (Vlaamse) verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement (om de 5 jaar)

Meer info? Check de officiële website

Georganiseerd op 14 oktober 2018:

4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad (om de 6 jaar)
5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.De stemming is verplicht voor alle meerderjarige Belgen en voor alle niet-Belgen die zich inschreven op de kiezerslijst (om de 6 jaar).

Oproep vrijwilligers verkiezingen 26 mei

Tijdens de verkiezingen zorgen de voorzitters, secretarissen en bijzitters voor een goed verloop van de verrichtingen. We willen hen hiervoor dan ook zeker bedanken!

Voor de verkiezingen die plaatsvinden op 26 mei 2019 kunnen vrijwilligers zich opgeven om op de verkiezingsdag een handje te helpen in één van onze 8 stembureaus.

Je kan je opgeven als vrijwilliger bijzitter. Er zijn maar drie voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder, inwoner van Langemark-Poelkapelle en je bent stemgerechtigd.

Wat zijn jouw taken?

Onder aanwijzing van de voorzitter van het stembureau nemen bijzitters diverse taken op: zoals het aannemen van identiteitskaarten, controleren van lijsten, afstempelen van de oproepingsbrieven, enz. Als bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig van 7.15 tot 14.30 uur. Je ontvangt hiervoor een kleine vergoeding.

Interesse of meer info?

Stuur een e-mail naar bevolking@langemark-poelkapelle.be, kom langs bij dienst Burgerzaken of contacteer de dienst telefonisch op het nummer 057/49.09.12.

Praktisch:

Locaties:

 • Het adres en nummer van het stembureau zal vermeld zijn op je oproepingsbrief.
 • In Bikschote (Mariazaal), Madonna ('t Madointje), Poelkapelle (Poelkring) en Sint-Juliaan (Hazebrug) wordt gestemd in de traditionele stembureaus.
 • LET WEL!! GEWIJZIGDE LOCATIE VOOR LANGEMARK
  In Langemark worden de 3 stembureaus ingericht in het Woonzorgcentrum De Boomgaard, Lekkerboterstraat 1. En dus niet in Den Tap.
  In het Woonzorgcentrum zal je via de hoofdingang naar de 3 stembureaus geleid worden.
  Daarna volg je de aanwijzingen naar (het nummer van) je stembureau.

Tijdstip:

 • Je kan je stem uitbrengen van 8.00 tot 14.00 uur
 • Om het stemmen vlot te laten verlopen, wordt op de oproepingsbrief een voorkeuruur vermeld waarop je je kan aanbieden in het stembureau.

Wat neem je mee als kiezer:

 • je identiteitskaart
 • je oproepingsbrief

Als volmachtkrijger neem je mee:

 • je identiteitskaart
 • je eigen oproepingsbrief en deze van de volmachtgever
 • het ondertekend volmachtformulier
 • het attest als bewijs van afwezigheid en bij afwezigheid om toeristische redenen: het attest tijdelijk verblijf in het buitenland

Oproepingsbrief verloren of niet ontvangen?

Heb je de oproepingsbrief niet ontvangen of niet meer in bezit, dan kan je een duplicaat in de dienst Burgerzaken bekomen.

!! Op de dag van de verkiezingen, zal de dienst Burgerzaken open zijn van 9.00u tot 13.00u.

Kan je reiskosten terugvorderen?

Verblijf je op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente waar je moet gaan stemmen, dan kan je je reiskosten terugbetaald krijgen (er wordt enkel een tussenkomst voorzien voor verplaatsingen binnen België):

 • Neem je de trein, dan krijg je een gratis treinbiljet voor tweede klasse, heen en terug. Je moet hiervoor je oproepingskaart tonen.
 • Neem je een ander vervoersmiddel, dan kan je de reiskosten terugvragen bij de provincie. Het document hiervoor vind je op www.vlaanderenkiest.be. Je moet deze aanvraag ten laatste op 14 januari 2019 aan het provinciebestuur versturen voor de verkiezingen van 14 oktober 2018.

  Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend aan een tarief van 0,3460 euro per afgelegde kilometer.

Video: Hoe stem je geldig met potlood en papier?

U vindt een verklarende video via deze link (enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits).

De verkiezingen die doorgaan in België:

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:
1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.
Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.
Deze verkiezingen vinden plaats:

 • verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Senaat (om de 5 jaar) - onrechtstreeks
 • verkiezing van de Belgische leden van het Europees Parlement (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Vlaamse Raad (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Waalse Gewestraad (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (om de 5 jaar)
 • verkiezing van de provincieraden (om de 6 jaar)
 • verkiezing van de gemeenteraden (om de 6 jaar)

Rijbewijzen en strafregister

Kasteelstraat 7
8920 Langemark-Poelkapelle
T 057/49.09.47
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00 u

elke laatste zaterdag van de maand (uitgez. juli en december) :

09.30u - 11.30u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open