Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland. Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
• Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
• Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van uw gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

Wat meenemen naar het stembureau?

• oproepingsbrief
• identiteitskaart

WETTIG AFWEZIG ALS KIEZER OF STEMMEN MET VOLMACHT

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om jouw stem uit te brengen.

je bent wettig afwezig als kiezer als je vooraf bij de dienst Burgerzaken laat weten om één van volgende redenen niet te kunnen stemmen:

  • omwille van medische redenen : je bewijst dit met een medisch attest
  • omwille van beroepsredenen : je bewijst dit met een attest van de werkgever
  • je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger : de burgemeester maakt hiervoor een verklaring op
  • je bent van je vrijheid beroofd : je hebt een attest van de directeur van de instelling
  • omwille van je geloofsovertuiging : je hebt een attest van de religieuze overheid
  • omwille van studieredenen : je hebt een attest van jouw onderwijsinstelling
  • omwille van een toeristisch verblijf in het buitenland : je hebt een bewijs van je reis of legt een verklaring op eer af

Je bezorgt vooraf je oproepingsbrief samen met het attest dat jouw afwezigheid bewijst bij de dienst Burgerzaken.

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Als je om één van bovenstaande redenen niet kan stemmen en je hebt daar een bewijs van, dan kan je ook volmacht geven aan een andere kiezer. In dat geval kun je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Let wel, er zijn aparte formulieren voor Belgen en EU-onderdaan. Een EU-onderdaan kan immers slechts stemmen voor het Europees Parlement en niet voor de federale of gewestelijke verkiezingen.

Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer (de volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent).
Belgische kiezers:

Europese kiezers:

!! Op de dag van de verkiezingen, zondag 26 mei 2019, zal de dienst Burgerzaken open zijn van 9.00u tot 13.00u.

Ook op zaterdag 25 mei 2019 (laatste zaterdag van de maand) is de dienst Burgerzaken open van 9.30u tot 11.30u.

Video: Hoe stemt u met potlood en papier?

tekening stemvakje kleurenU vindt een verklarende video via deze link (enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits).

Info

Meer info is te lezen op de officiële website

Burgerzaken

Kasteelstraat 7
8920 Langemark-Poelkapelle
T 057/49.09.13
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00 u

elke laatste zaterdag van de maand (uitgez. juli en december) :

09.30u - 11.30u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open