Stemmen met een volmacht

Wanneer je op zondag 14 oktober niet persoonlijk kan gaan stemmen, kan je iemand in jouw naam een stem laten uitbrengen. In dit geval moet je wel de situatie die jou tegenhoudt om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en ook een volmachtformulier invullen.

Voorwaarden: 

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:

  • Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen.
  • Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. (De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.)

In deze gevallen kan je volmacht geven:

Welke reden?

Welk attest heb je nodig?

Wie bezorgt je dit attest?

Moet je langskomen op de dienst Burgerzaken?

Ziekte of handicap

Medisch attest

Jouw geneesheer (deze mag zelf geen kandidaat zijn)

Neen

Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland)

Attest van jouw werkgever

Jouw werkgever

Neen

Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...)

Attest van vrijheidsbeneming

De directie van de instelling

Neen

Geloofsovertuiging

Attest geloofsovertuiging

De desbetreffende religieuze overheid

Neen

Studieredenen

Een studieattest

De directie van jouw onderwijsinstelling

Neen

Jijzelf of een lid van jouw gezin is schipper, marktkramer of kermisreiziger

Attest van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger (zie puntje 'Uitzonderingen')

De dienst Burgerzaken

Je kan het attest uiterlijk tot vrijdag 12 oktober bij de dienst Burgerzaken ophalen.

Vakantie in het buitenland

Attest van de burgemeester (zie puntje 'Uitzonderingen')

De dienst Burgerzaken

Je kan het attest uiterlijk tot vrijdag 12 oktober bij de dienst Burgerzaken ophalen.

Hoe? 

Het volmachtformulier (kan je hier downloaden) wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen).

Waar moet de volmachtdrager stemmen?

De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen  (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Wat moet de volmachtdrager meenemen?

De volmachtdrager geeft volgende documenten af aan de voorzitter:

  • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier.
  • Het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb.medisch attest, attest burgemeester, ...).
  • Jouw oproepingsbrief.
  • Zijn/haar eigen oproepingsbrief.
  • Zijn/haar eigen identiteitskaart.

UITZONDERINGEN:

Vakantie in het buitenland

Je voegt bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde. Daarin stelt deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan vast.

Dit attest (formulier A96a) kan tot uiterlijk 12 oktober 2018 aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken. Bij jouw aanvraag voeg je de nodige bewijsstukken van je verblijf in het buitenland (voucher, attest reisbureau, ...). Als je geen bewijsstukken kan voorleggen, moet je op het desbetreffende formulier een verklaring op erewoord ondertekenen.

Schipper, marktkramer of kermisreiziger

Je voegt bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt. Dit attest (formulier A96b) kan tot uiterlijk 12 oktober 2018 aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken.

Ook de leden van jouw gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

JE GEEFT LIEVER GEEN VOLMACHT OF JE BENT TE LAAT OM DIE NOG TE REGELEN

Als je op de dag van de verkiezingen in de onmogelijkheid bent om je aan te melden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhindering binnenbrengen in de dienst Burgerzaken.

Hieronder wordt voor de verschillende situaties meegegeven wat er moet worden binnengebracht. De binnengebrachte documenten om de afwezigheid te staven worden na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd.

Je bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden

Oproepingsbrief + medisch attest

Studie

Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling

Je bent in het buitenland voor jouw beroep

Oproepingsbrief + attest van de werkgever

Je moet werken (in België)

Oproepingsbrief +  attest van de werkgever

Je bent in het buitenland om privé (toeristische) redenen

Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland (vb. reisreservatie op naam)

!! Op zondag 14 oktober 2018, dag van de verkiezingen, zal de dienst Burgerzaken open zijn van 9.00u tot 12.00u.

BIJLAGEN:

Video: Hoe stemt u met potlood en papier?

tekening stemvakje kleurenKiest u op 14 oktober in een gemeente waar met potlood en papier gestemd wordt?
Deze video legt uit hoe u geldig stemt.

MEER INFO: 

Vlaanderen kiest

Burgerzaken

Kasteelstraat 7
8920 Langemark-Poelkapelle
T 057/49.09.13
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00 u

elke laatste zaterdag van de maand (uitgez. juli en december) :

09.30u - 11.30u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open