Stemrecht - Inschrijving als niet-Belg op kiezerslijst

Inschrijving Europese verkiezingen 2019 voor EU-burgers - check de website www.europeanelections.belgium.be


EU-burgers
kunnen zich laten registreren als kiezer in België voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan deelnemen aan de verkiezing van het Europees parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. De aparte (!) registratie hiervoor kan tot 28 februari 2019.

Als EU-burger kun je je echter niet laten inschrijven voor provincieraads- of parlementsverkiezingen. 

Voorwaarden registratie als kiezer voor de Europese verkiezingen:

 • onderdaan zijn van een EU-lidstaat
 • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019)
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats) op 1 maar 2019
 • niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling) op 26 mei 2019

Je kunt je enkel inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen, maar niet voor provincieraads- of parlementsverkiezingen.

Let op! Na registratie geldt de stemplicht net als voor alle andere kiezers.
Let op! Wie zich vroeger al heeft ingeschreven als kiezer voor de Europese verkiezingen, moet zich niet meer opnieuw inschrijven voor deze verkiezingen: hij of zij staat al geregistreerd als kiezer op de kiezerslijst.  Je kan wel, na de verkiezingen en vóór het opstellen van de kiezerslijst van de volgende gelijkaardige verkiezingen, een aanvraag indienen om terug geschrapt te worden als kiezer.

Wil je gaan stemmen?

EU-burgers kunnen zich laten registreren als kiezer in België voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019. De aparte (!) registratie hiervoor kan tot 28 februari 2019.

Je registreren als kiezer voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 kan door:

 • Een aanvraag in te dienen bij de dienst Burgerzaken
 • of door het inschrijvingsformulier samen met een kopie van je identiteitsbewijs per post te bezorgen aan de dienst Burgerzaken, Kasteelstraat 7, 8920 Langemark-Poelkapelle.

Je ontvangt daarna een ontvangstbewijs. Daarna zal het gemeentebestuur alle gegevens controleren en je zo snel mogelijk laten weten via een aangetekende brief of de inschrijving als kiezer wordt aanvaard.

Info over de verkiezingen:

Op de website www.europeanelections.belgium.be vind je info over deze verkiezingen in de 24 officiële talen van de Europese Unie.

Niet-Belgen (zowel EU- als niet-EU-burgers) kunnen zich ook laten registreren als kiezer bij hun gemeentebestuur voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen (2024) mits ze aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden registratie als kiezer voor gemeenteraadsverkiezingen:

Ben je EU-burger? Dan moet je:

 • minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen.
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats)
 • niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht (bijvoorbeeld wegens een veroordeling)

Je kan je ook kandidaat stellen voor een zetel in de gemeenteraad.

Ben je niet-Belg en burger van een land buiten de Europese Unie? Dan moet je ook:

 • 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
 • verklaren dat je de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens naleeft

Burgerzaken

Kasteelstraat 7
8920 Langemark-Poelkapelle
T 057/49.09.13
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00 u

elke laatste zaterdag van de maand (uitgez. juli en december) :

09.30u - 11.30u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open