8.Landbouw

VOGELGRIEP 2017

juni 2017

Op 13 juni 2017 zijn 2 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij vogels van hobbyhouders in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en Soignies (provincie Henegouwen). Op 1 juni 2017 was hetzelfde virus al eerder vastgesteld bij vogels van een hobbyhouder in de gemeente Wellin (provincie Luxemburg).

Rond de besmettingen is telkens een tijdelijke bufferzone afgebakend De detailbeschrijving van deze 3 bufferzones is terug te vinden via de volgende link.

In deze bufferzones zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden,
  • pluimvee en andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden,
  • iedereen, die pluimvee of andere vogels houdt, moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de gemeente waarin het aantal en de soort pluimvee en vogels worden aangegeven.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het virus zich verspreid heeft via openbare markten. Daarom zijn de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten, alsook alle andere verzamelingen met pluimvee verboden in heel België.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven dus nog steeds toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Het H5N8-virus, dat geïdentificeerd werd, is hetzelfde virus als dat gevonden in februari en maart bij een hobbyhouder in Lebbeke en bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem en Ottignies.

Dit H5N8-virus is een “klassiek” hoogpathogeen virus. Het verspreidt snel en veroorzaakt veel gezondheidsproblemen en hoge sterfte bij kippen en kalkoenen. Er is nog geen enkele besmetting vastgesteld bij de mens.

Een volledig overzicht van de maatregelen van kracht in het hele land en in de tijdelijke bufferzone is terug te vinden op : maatregelen

Bijkomende informatie kan ook gevonden worden in de rubriek FAQ

Persbericht van FAVV 17 maart 2017. (pdf, 140.2 kB)

Opheffen afschermplicht bij hobbyhouders . Hobbyhouders zijn wel nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.

Meer informatie is te vinden op de website van het Federaal Voedselagentschap http://www.afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

ACTIES EN LINKS

permanente inventaris (pdf, 245.4 kB) varkens 

varkens

Wie moet een permanente inventaris varkens bijhouden?

Iedere varkenshouder

Wat moet op de permanente inventaris bijgehouden worden?

Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten, alsook elke geboorte en sterfte, moeten dezelfde week op een permanente inventaris ingeschreven worden.

Waar moet ik op letten bij het invullen van de permanente inventaris?

Er mogen geen blanco regels meer zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reuzenberenklauw (pdf, 54.4 kB) gezien?

berenklauw2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bacterievuur

help ook als particulier het "BACTERIEVUUR" (pdf, 154.2 kB) aan te pakken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nestkastenactie; 

De “Nestkastjesactie (pdf, 177.3 kB)” komt er weer aan.  Deze keer kunnen wij nestkastjes voor winterkoninkje, roodborstjes en mezen aanbieden.  Deze vogels zullen de aankoop van een nestkastje waarderen: een veilige nestruimte om te broeden en de jongen groot te brengen en heus….. het plaatsen van een nestkastje in het vroege voorjaar is echt niet zo moeilijk.  Als je er één in de tuin hangt, is er een redelijke kans dat er een vogelpaar in komt wonen! 

De nestkasten kosten;

Wij hebben ook voederbakjes (octed-stream, 26.3 kB), voederhuisjes (octed-stream, 27.4 kB) en insectenhotelletjes (octed-stream, 27.1 kB) in voorraad. 

Deze nestkastjes werden vervaardigd door andersvaliden bij vzw De Pelgrim te Wulvergem - Heuvelland

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Vlaams Paardenloket :

voor allerlei vragen omtrent paardenhouderij

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vossenschade :

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos.  Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd.  Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen?  Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren.  Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agroaanneming (pdf, 1.4 MB) :

Wie als landbouwer natuur- en landschapswerken uitvoert, kan een bijkomend inkomen verdienen.  Deze extra bedrijfsinkomen,met een minimum aan administratie en zonder dat het hun hoofdactiviteit nadelig beïnvloedt op vlak van btw en fiscaliteit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blij in de wei :

Tijdens perioden van extreme weersomstandigheden, zoals hevige koude, sneeuwval of een hittegolf, zien de inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid steeds een stijging van het aantal klachten over dieren die buiten worden gehouden.  De Dienst Dierenwelzijn en CITES heeft recent een folder blij in de wei (pdf, 1.7 MB)gepubliceerd.  Deze folder heeft tot doel om eigenaren die hun dieren buiten houden te informeren over welke maatregelen zij dienen te nemen om hun dieren zo goed mogelijk te beschermen tegen extreme weersomstandigheden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vogelschrikkanonnen opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst :

Hou rekening te houden met het volgend gemeenteraadsbesluit. (pdf, 108.5 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Houden van een schaapje, hangbuikzwijntje, mini-koetje, ...... als huisdier :

Het houden van een schaapje, hertje, mini-varken of koetje, ..... als huisdier/hobbydier is erg populair.  Maar vele particulieren vergeten de "Registratie van elk beslag en de verantwoordelijke".  Iedere houder van één van deze hobbydieren dient zich te laten registreren en dient te beschikken over een "sanitair attest".  De melding van een nieuw beslag gebeurt door middel van een registratieformulier te bekomen bij de gemeente.  Dit formulier kan ook gedownload worden via www.dierengezondheidszorg.be

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw KB I&R VARKENS: Regelgeving registratie (van toepassing vanaf 1 jan. 2015)

Elke houder van minstens één varken, ook als dit een gezelschapsvarken is, dient zicht te laten registreren in Sanitel.

Voor houders van max. 3 gezelschapsvarkens of maximaal 3 vleesvarkens volstaat een registratie, deze houders dienen niet over een toelating te beschikken.

hierbij de folder (pdf, 630.5 kB) I&R Varkens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), dienst I&R (Sanitel), staat ten dienste van veehouders en particulieren .  Elke houder van schapen, geiten, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) dient zich te registreren in Sanitel.  Sanitel is het identificatie- en registratiesysteem (I&R) dat door DGZ bijgehouden wordt.  De dienst houdt alle gegevens bij  over dieren, zodat in tijden van crisis een correcte tracering kan gebeuren.  Hierdoor is een snel efficiënt ingrijpen mogelijk.

De veehouders en particulieren kunnen bij DGZ terecht voor o.a. volgende diensten;

  • Het bekomen van algemenen informatie ivm identificatie & registratie (oormerken)
  • Het registreren van meldingen en wijzigingen

DGZ is bereikbaar via volgende kanalen :

  • via de website : www.dgz.be
  • via email : i&r@dgz.be
  • via post : Dierengezondheidszorg Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout
  • tel 078/05.05.23 of fax 078/05.23.23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoeveproducten stimuleren

Geïnteresseerde jeugd- en natuurverenigingen, socio-culturele verenigingen en particulieren kunnen via een ingebouwde zoekmotor op zoek gaan naar de hoeveproducten in de buurt van hun kamp- en vergaderplaats of woning, het aanbod raadplegen en bestellingen plaatsen. Hoeveproducenten kunnen gratis hun gegevens en aanbod doorgeven en beschikbaar stellen via www.fermweb.be aan een ruim publiek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eikenprocessierupsen

wat je zeker moet weten over de eikenprocessierupsen. (pdf, 2.0 MB)

Landbouw

Kasteelstraat 1
8920 Langemark-poelkapelle
T 057/49.09.40
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open