8.Landbouw

VOGELGRIEP 2017

7 juli 2017

We kregen het bericht van het FAVV dat vanaf 7/07/2017 het beschermingsgebied, dit is de 3km zone rond de haard te Menen, wordt opgeheven.

Concreet betekent dit dat de maatregelen die hier vanaf heden nog gelden hetzelfde zijn als in het toezichtsgebied van 10km.

Maatregelen op het ganse Belgische grondgebied zijn de volgende; maatregelen (pdf, 205.7 kB)

Meer informatie is te vinden op de website van het Federaal Voedselagentschap http://www.afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

ACTIES EN LINKS

permanente inventaris (pdf, 245.4 kB) varkens 

varkens

Wie moet een permanente inventaris varkens bijhouden?

Iedere varkenshouder

Wat moet op de permanente inventaris bijgehouden worden?

Alle varkens die in het bedrijf binnengebracht worden of het bedrijf verlaten, alsook elke geboorte en sterfte, moeten dezelfde week op een permanente inventaris ingeschreven worden.

Waar moet ik op letten bij het invullen van de permanente inventaris?

Er mogen geen blanco regels meer zijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reuzenberenklauw (pdf, 54.4 kB) gezien?

berenklauw2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bacterievuur

help ook als particulier het "BACTERIEVUUR" (pdf, 154.2 kB) aan te pakken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nestkastenactie; 

De “Nestkastjesactie (pdf, 177.3 kB)” komt er weer aan.  Deze keer kunnen wij nestkastjes voor winterkoninkje, roodborstjes en mezen aanbieden.  Deze vogels zullen de aankoop van een nestkastje waarderen: een veilige nestruimte om te broeden en de jongen groot te brengen en heus….. het plaatsen van een nestkastje in het vroege voorjaar is echt niet zo moeilijk.  Als je er één in de tuin hangt, is er een redelijke kans dat er een vogelpaar in komt wonen! 

De nestkasten kosten;

Wij hebben ook voederbakjes (octed-stream, 26.3 kB), voederhuisjes (octed-stream, 27.4 kB) en insectenhotelletjes (octed-stream, 27.1 kB) in voorraad. 

Deze nestkastjes werden vervaardigd door andersvaliden bij vzw De Pelgrim te Wulvergem - Heuvelland

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Vlaams Paardenloket :

voor allerlei vragen omtrent paardenhouderij

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vossenschade :

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos.  Steeds meer klachten betreffende schade aan pluimvee worden geregistreerd.  Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen?  Om de schadeproblematiek binnen onze gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren.  Door dit meldpunt aan te vullen draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agroaanneming (pdf, 1.4 MB) :

Wie als landbouwer natuur- en landschapswerken uitvoert, kan een bijkomend inkomen verdienen.  Deze extra bedrijfsinkomen,met een minimum aan administratie en zonder dat het hun hoofdactiviteit nadelig beïnvloedt op vlak van btw en fiscaliteit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blij in de wei :

Tijdens perioden van extreme weersomstandigheden, zoals hevige koude, sneeuwval of een hittegolf, zien de inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid steeds een stijging van het aantal klachten over dieren die buiten worden gehouden.  De Dienst Dierenwelzijn en CITES heeft recent een folder blij in de wei (pdf, 1.7 MB)gepubliceerd.  Deze folder heeft tot doel om eigenaren die hun dieren buiten houden te informeren over welke maatregelen zij dienen te nemen om hun dieren zo goed mogelijk te beschermen tegen extreme weersomstandigheden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vogelschrikkanonnen opgesteld ter bescherming en beveiliging van de gewassen en de oogst :

Hou rekening te houden met het volgend gemeenteraadsbesluit. (pdf, 108.5 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Houden van een schaapje, hangbuikzwijntje, mini-koetje, ...... als huisdier :

Het houden van een schaapje, hertje, mini-varken of koetje, ..... als huisdier/hobbydier is erg populair.  Maar vele particulieren vergeten de "Registratie van elk beslag en de verantwoordelijke".  Iedere houder van één van deze hobbydieren dient zich te laten registreren en dient te beschikken over een "sanitair attest".  De melding van een nieuw beslag gebeurt door middel van een registratieformulier te bekomen bij de gemeente.  Dit formulier kan ook gedownload worden via www.dierengezondheidszorg.be

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw KB I&R VARKENS: Regelgeving registratie (van toepassing vanaf 1 jan. 2015)

Elke houder van minstens één varken, ook als dit een gezelschapsvarken is, dient zicht te laten registreren in Sanitel.

Voor houders van max. 3 gezelschapsvarkens of maximaal 3 vleesvarkens volstaat een registratie, deze houders dienen niet over een toelating te beschikken.

hierbij de folder (pdf, 630.5 kB) I&R Varkens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), dienst I&R (Sanitel), staat ten dienste van veehouders en particulieren .  Elke houder van schapen, geiten, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) dient zich te registreren in Sanitel.  Sanitel is het identificatie- en registratiesysteem (I&R) dat door DGZ bijgehouden wordt.  De dienst houdt alle gegevens bij  over dieren, zodat in tijden van crisis een correcte tracering kan gebeuren.  Hierdoor is een snel efficiënt ingrijpen mogelijk.

De veehouders en particulieren kunnen bij DGZ terecht voor o.a. volgende diensten;

  • Het bekomen van algemenen informatie ivm identificatie & registratie (oormerken)
  • Het registreren van meldingen en wijzigingen

DGZ is bereikbaar via volgende kanalen :

  • via de website : www.dgz.be
  • via email : i&r@dgz.be
  • via post : Dierengezondheidszorg Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout
  • tel 078/05.05.23 of fax 078/05.23.23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoeveproducten stimuleren

Geïnteresseerde jeugd- en natuurverenigingen, socio-culturele verenigingen en particulieren kunnen via een ingebouwde zoekmotor op zoek gaan naar de hoeveproducten in de buurt van hun kamp- en vergaderplaats of woning, het aanbod raadplegen en bestellingen plaatsen. Hoeveproducenten kunnen gratis hun gegevens en aanbod doorgeven en beschikbaar stellen via www.fermweb.be aan een ruim publiek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eikenprocessierupsen

wat je zeker moet weten over de eikenprocessierupsen. (pdf, 2.0 MB)

Landbouw

Kasteelstraat 1
8920 Langemark-poelkapelle
T 057/49.09.40
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open