Schattingscommissie

Als je als landbouwer, door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstromingen of andere rampen aan land- en tuinbouwteelten in openlucht of onder glas, schade hebt die uw bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kan de landbouwschattingscommissie optreden om de nodige vaststellingen te doen.

Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade dient tijdig een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur ingediend te worden met vermelding van de getroffen percelen, de datum van de schade en de oorzaak.

De Schattingscommissie komt dan een officiële vaststelling doen van de getroffenen schade. De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

De schattingscommissie is samengesteld uit :

  • de burgemeester of zijn afgevaardigde
  • de gewestingenieur van de administratie landbouw en visserij
  • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directe Belastingen
  • expert-landbouwers

De schadevaststellingen gebeuren in twee keer: op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en bij het oogsten. Is de oogst volledig vernield dan is de tweede vaststelling onnodig.

Je kan ons digitaal je schadeaangifte bezorgen via dit formulier.