Rampenschade

Aangifte schade aan teelten

Indien je als land- of tuinbouwer schade hebt opgelopen door een ramp (storm, droogte,...) kan je steeds aangifte doen van deze teelten bij onze dienst.

Spreek ook steeds uw eigen verzekering aan met betrekking tot deze schade. Verzamel hiervoor alle nodige gegevens (oa. foto's)

Wanneer de minister de ramp effectief erkend, dan kan er een regeling worden uitgewerkt met het rampenfonds.
De minister communiceert met de gemeente omtrent de procedure die gevolgd moet worden.

Wie schade heeft geleden die niet in aanmerking komt voor vergoeding door de verzekering, doet best aangifte bij de gemeente.
Er is dan een kans dat het rampenfonds tussenkomst. De dienst Landbouw verzamelt alle informatie en geeft deze door aan de minister.

Je kan schade aan teelten altijd doorgeven via het formulier 'Aangifte schade aan teelten' (pdf, 50.4 kB).
(Dit formulier is ook te verkrijgen op de dienst Landbouw.)

  • bezorg het ingevulde formulier (1 formulier per teelt) terug aan dienst Landbouw
    Dit kan via het loket in het gemeentehuis of landbouw@langemark-poelkapelle.be
  • bezorg gelijktijdig ook je verzamelaanvraag 
  • foto's van de schade zijn ook steeds een meerwaarde