Verkeerssignalisatie

Gebruik van het openbaar domein - signalisatievergunning

Het kan gebeuren dat een particulier een deel van het openbaar domein (weg, voetpad, ...) moet innemen om werken te kunnen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het plaatsen van een container tijdens bouwwerken
  • een parkeerverbod voor een verhuiswagen
  • een aansluiting op nutsleidingen in het voetpad
  • een stelling voor de renovatie van de voorgevel

Hiervoor is altijd een toestemming nodig van de burgemeester. Deze toestemming, een signalisatievergunning, geeft weer welke werken er toegestaan zijn en welke verkeersborden moeten geplaatst worden.
Je vraagt deze toestemming aan via dit online formulier, via mail naar signalisatie@langemark-poelkapelle.be, telefonisch bij de dienst signalisatie op het nummer 057/49.09.15 of bij de Coördinatie Technische Dienst, minstens één week voor de werken. 

Wie zonder deze vergunning hinder veroorzaakt op het openbaar domein, is niet enkel strafbaar, maar ook verantwoordelijk voor alle schade aan weggebruikers die deze belemmeringen veroorzaken.

Een signalisatievergunning kost 10 euro per dag, de eerste dag wordt niet aangerekend. Voorbeeld: een signalisatievergunning om 3 dagen een container te plaatsen, kost 20 euro.

Je moet zelf zorgen voor de nodige verkeersborden. De technische dienst kan enkel zorgen voor verkeersborden voor een parkeerverbod. De Technische Dienst plaatst de borden een paar dagen voor het parkeerverbod start en haalt ze na de werken weer op. Daarvoor betaalt u 25 euro.

Verkeerssignalisatie

De Technische Dienst van de gemeente staat in voor het plaatsen en onderhouden van de verkeerssignalisatie op de gemeentewegen. Voor de gewestwegen (Provincieweg, Houthulstseweg en Brugseweg) is dit het Agentschap Wegen en Verkeer.

Wie zelf voorstellen heeft om verkeersborden aan te passen of te plaatsen, kan hiervoor op de dienst Ruimtelijke Ordening terecht. Deze onderzoekt of dit voorstel de verkeersveiligheid ten goede komt en voldoet aan het verkeersreglement. Als dit het geval is, wordt dit voorgelegd aan de werkgroep Verkeer of de gemeentelijke begeleidingscommissie mobliteit.

Als deze gunstig adviseert, kan de gemeenteraad een aangepast politiereglement opmaken waarna de nieuwe borden geplaatst kunnen worden.

Voor het melden van beschadigde verkeerssignalisatie  kunt u terecht bij de Coördinatie Technische Dienst.

Ruimtelijke ordening & stedenbouw

Kasteelstraat 1
8920 Langemark-Poelkapelle
T 057/49.09.48
F 057/48.60.50
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open