Grachten

Belangrijke principes

Baangrachten spelen een belangrijke rol bij de afwatering van een gebied. Ze voeren het oppervlaktewater (en voorlopig soms ook afvalwater) af naar een waterloop. Bij zware regenval bufferen ze ook het afstromende water wat wateroverlast tegen gaat. Het is dan ook van belang dat ze zoveel mogelijk open blijven zodat ze ook hun bufferende werking blijven vervullen.

Om een vlotte toegang te krijgen naar het perceel naast de weggracht, is een overwelving of inbuizing de enige oplossing. Wie zo'n inbuizing nodig heeft, houdt best rekening met de volgende principes:

 1. Je hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig om een gracht te mogen inbuizen.
 2. Omdat weggrachten gelegen zijn op openbaar domein, mag een inbuizing enkel gebeuren door een aannemer die door de gemeente is aangesteld. Particulieren mogen nooit zelf een weggracht inbuizen.
 3. De gemeente (in de praktijk Infrax) bepaalt hoe de inbuizing uitgevoerd wordt (materialen, diameter, lengte, kopmuren). Zij staat immers in voor het verder onderhoud van de inbuizing.
 4. Wanneer de inbuizing langer is dan de gewone standaardinbuizing van 3 m, kan Infrax deze kosten doorrekenen aan de de aanvrager.

De provinciale stedenbouwkundige verordening

De provincie West-Vlaanderen heeft een stedenbouwkundige verordening die nog enkele regels vast legt:

 1. Er mag slechts één inbuizing zijn per perceel of per groep percelen die één geheel vormen door gebruik.
 2. De lengte van de overwelving of inbuizing mag maximaal vijf meter bedragen. Bij elke inbuizing van meer dan vijf meter moet infiltratie van hemelwater mogelijk blijven, bvb. door een greppel, geperforeerde buizen of waterdoorlatende verhardingen.
 3. De inbuizing moet een minimale diameter hebben van 400 mm.
 4. De buizen moeten geplaatst worden in een volledig ontruimde grachtbodem. Bij de plaatsing mag geen schade worden toegebracht aan de grachtkanten en de nutsleidingen. De overgang van het open grachtprofiel naar inbuizing moet zo afgewerkt worden dat uitspoeling niet mogelijk is.

Op deze regels zijn er uitzonderingen mogelijk, bvb.

 • voor werken van algemeen belang
 • voor de gezondheid of veiligheid van de bewoners
 • als de overwelving gebruikt wordt door vrachtwagens, landbouwvoertuigen enz. mag de overwelving 7,5 m breed zijn.

De aanvrager moet uitdrukkelijk te motiveren waarom hij wil afwijken van de maximale lengte (5 m of 7,5 m).
Meer info: www.west-vlaanderen.be

Hoe vraag je een inbuizing aan?

Je neemt hiervoor het best eerst contact op met Infrax. Zij kijken wat haalbaar is en maken de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning op.

De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend bij de gemeente. Zij vraagt hiervoor advies aan het Agentschap Duurzame Landbouwontwikkeling en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Na het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning zorgt Infrax voor de uitvoering van de inbuizing. Zij kan hiervoor een deel van de kosten doorrekenen aan de aanvrager.

Links

Infrax

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Ruimtelijke ordening & stedenbouw

Kasteelstraat 1
8920 Langemark-Poelkapelle
T 057/49.09.48
F 057/48.60.50
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open