Waterzuivering

Zoneringsplan

Het zoneringsplan kan geraadpleegd worden op:

https://www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplannen

Het doel van het zoneringsplan is rechtszekerheid geven aan de burger. Het zoneringsplan legt de zuiveringszone ondubbelzinnig vast op huisniveau:

  • Centraal gebied: er is reeds geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.
  • Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering
  • Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet aangesloten op een waterzuivering.
  • Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater wordt gezuiverd via individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's).

De zoneringsplannen worden elke zes jaar volledig herzien. De huidige plannen gelden vanaf 12 maart 2016. Het huidig goedgekeurde zoneringsplan van Langemark-Poelkapelle bevat 256 rode clusters. De planning voor de aanleg van de IBA’s is mee opgenomen in de Gebiedsdekkende UitvoeringsPlannen (GUP) die opgesteld worden door de Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM). In Langemark-Poelkapelle zijn 61 prioritaire IBA’s:

  • 40 IBA’s moeten tegen eind 2017 geïnstalleerd worden
  • 21 tegen eind 2021.

Infrax steekt energie in onze riolering

Vanaf 1 september 2009 staat netbedrijf Infrax in voor de aanleg, het beheer, het onderhoud en de verbetering van het openbare rioolnet in onze gemeente

Rioolaansluiting

Particulieren of aannemers mogen zelf geen aansluitingen op de riolering uitvoeren. Deze aansluitingen moeten uitgevoerd worden door Infrax.

Meer info: https://www.infrax.be/nl/Aansluitingen

IBA

In principe is de installatie van een IBA een private aangelegenheid. De gemeente heeft echter samen met Infrax beslist dat zij deze taak van de inwoners willen overnemen, zodat de inwoners uit de rode clusters op dezelfde manier behandeld wordt als iemand die wel een rioolaansluiting kan krijgen. Het heeft als voordeel dat Infrax de aankoop, de plaatsing en het onderhoud van de IBA op zich neemt aan dezelfde voorwaarden die gelden bij de aansluiting op riolering. Dit wil zeggen een éénmalige aansluitkost.

De woningen met een prioritaire IBA werden uitgenodigd voor een infoavond op 30 november 2015. Voor de andere bestaande woningen in een rode cluster neemt Infrax zelf contact op met de bewoners. Niet alle woningen in een rode cluster zullen immers dadelijk van een IBA voorzien worden. Indien er zich echter in de tussentijd een opportuniteit voordoet (bv. de heraanleg van uw tuin, plaatsen nieuwe oprit, een verbouwing, …) waarbij omwille van deze werken het aangewezen is om dan een IBA te plaatsen, contacteer dan zelf Infrax om de plaatsing van de IBA aan te vragen. Je kan het aanvraagformulier vinden op de website van Infrax. Doe dit steeds tijdig, zodat Infrax nog de nodige adviezen kan verstrekken i.v.m. de voorbereidende werkzaamheden zoals de afkoppeling van het hemelwater en het aanvragen van de premie daarvoor.

Meer info: https://www.infrax.be/nl/Aansluitingen/eigen-zuiveringsinstallatie

Ruimtelijke ordening & stedenbouw

Kasteelstraat 1
8920 Langemark-Poelkapelle
T 057/49.09.48
F 057/48.60.50
Mail ons

Openingsuren

ma :

09.00u - 12.00u

di :

09.00u - 12.00u

wo :

09.00u - 12.00u
14.00u - 16.00u

do :

09.00u - 12.00u
14.00u - 18.30u

vr :

09.00u - 12.00u

Tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie zijn we enkel in de voormiddag open