Het project - een lang verhaal met vele spelers

Het project 'de volksverhalenroute' - een lang verhaal met vele spelers

Hoe het allemaal begon …
Het idee om met de verhalen een route te maken, komt van voormalig schepen van Cultuur en Toerisme Luc Maddelein. De creatieve invulling en uitwerking van de gemeentelijke Dienst Vrije Tijd, Cultuur in samenwerking en met de steun van tal van organisaties, firma's en personen.

… en verder ging… met dank aan…
Het project is gerealiseerd met financiële steun van: de Vlaamse Overheid (Agentschap Kunsten en Erfgoed), Toerisme Vlaanderen , provincie West-Vlaanderen, Erfgoedcel Ieper en onze gemeente zelf.

logo vlaamse gemeenschap   logo vlaamse gem.logo provincie logo erfgoedcel ieper

Voor de uitwerking van het gehele project konden coördinator Heidi Vanackere en Schepen Lieven Vanbelleghem rekenen op de zeer gewaardeerde, intensieve ondersteuning van:

Daarnaast droegen andere personen en organisaties hun steentje bij tot één van de facetten van het project: Koen Demuynck, Van Stoel tot Stoel - Geertrui Seys, woordkunstenares en lerares Academie voor Woord Ieper –Marc Jacobs, directeur Vlaams Centrum voor Volkscultuur – Creatief Schrijven – Wout Olaerts, illustrator – Frank Degruyter: coach en verteller – de vertellers Saar Vandenberghe, Rik Decramer, Mieke Lesage, Regine Leuridan, Rik Minne, Kris Vanderstichele en Oswald Maes – de firma’s Pars Pro Toto, Temple of Tune, Cuvelier Graphics en Grafimon – Westtoer apb -  gemeentebestuur en cultuurdienst Zonnebeke - de gemeentelijke Technische Dienst, Ruimtelijke Ordening en Politie,...

Info instanties / organisaties:
www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed, www.toerismevlaanderen.be, www.west-vlaanderen.be, www.erfgoedcelieper.be, www.kuleuven.be, www.vcv.be, www.davidsfonds.be, www.vanstoeltotstoel.be, www.creatiefschrijven.be, www.westtoer.be, www.parsprototo.be , www.temple.be, www.cuveliergraphics.be, www.grafimon.be, www.zonnebeke.be

A never-ending story – de toekomst

Bij het indienen van het subsidiedossier engageerde de buurgemeente Zonnebeke zich om partner te worden en samen te gaan werken rond de volksverhalen.
In Beselare hebben we een zestiende paal met verwijzing naar de route gezet. De collega’s van de cultuurdienst Zonnebeke zullen die zuil gebruiken als startpunt voor hun boeiende heksenverhalen. Zo kent de route meteen al een vervolg…

In de toekomst gaan we verder met hen in zee … en met eventuele nieuwe partners…

Nieuwe ideeën zijn al aan het borrelen en krijgen al vorm … wordt vervolgd.