Buitenschoolse kinderopvang

Wat is buitenschoolse opvang? buitenbeentje logo

De opvang van schoolgaande kinderen is een maatschappelijk probleem. Het is voor de ouders niet altijd eenvoudig om werk- en schooltijden op elkaar te laten aansluiten. Vandaar wil het O.C.M.W. via een project buitenschoolse opvang een oplossing bieden voor de vele problemen in verband met opvangmogelijkheden van schoolgaande kinderen in onze gemeente. Het buitenbeentje zorgt voor opvang van schoolgaande kinderen (2.5 jaar tot 12 jaar) en dit zowel voorschools, naschools, op woensdagmiddag als tijdens de vakantiedagen. Het project is erkend en staat onder toezicht van Kind&Gezin.

Het Buitenbeentje staat niet in voor de opvang van 0 - 2.5 jarigen. Daarvoor kunt u terecht bij één van de crèches of onthaalouders in de gemeente. Een overzicht vindt u hier (pdf, 527.4 kB). 

Waar:

 • Langemark:

Klerkenstraat 41 A

057/48.58.13

 • Poelkapelle:

Nieuwplaats 17

057/48.58.12

 • Madonna:

Kerkenstraat 128 A

057/48.58.11

 • Sint-Juliaan:

Brugseweg 40

057/42.38.09

 • Bikschote :

Bikschotestraat 107

051/54.54.27

De buitenschoolse kinderopvang van Bikschote wordt georganiseerd via de gemeentelijke basischool.  Klik hier voor meer info.

Wanneer:

 • Tijdens schooldagen van 6.45 -8.30 uur en 16.00 – 19.00 uur
 • Tijdens de vakanties van 6.45 -19.00 uur
 • Op woensdagmiddag van 11.30-19.00 uur

Inschrijving en informatie:

De kinderen kunnen worden ingeschreven in de opvang zelf, bij de coördinator of pedagogisch medewerker van de buitenschoolse kinderopvang :

Coördinator : Heidi Devreker
Pedagogisch medewerker : Lieza Storme

Bureel :
Gemeentehuis, 1ste verdiep, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle
Tel 057/49.08.25 - 057/49.09.38 of 0478/32.74.06
E-mail :heidi.devreker@ocmwlangemark-poelkapelle.be
            lieza.storme@ocmwlangemark-poelkapelle.be 

Werking van de buitenschoolse kinderopvang:

De kinderen worden er opgevangen door begeleidsters die een opleiding volgden (kinderzorg, opvoedster) of beschikken over een attest ‘begeleidster buitenschoolse opvang’.  De begeleidsters zijn er voor - en met de kinderen. Er wordt gezorgd voor een gevarieerd spelaanbod. Tevens worden er diverse speelse en creatieve activiteiten georganiseerd. De grotere kinderen kunnen hun huiswerk maken in de kinderopvang en dit onder begeleiding indien gewenst. Dit alles gebeurt in een aangename en huiselijke sfeer.

Tarieven:

 • Op schooldagen wordt er € 1.09 per kind per begonnen half uur aangerekend.
 • Op vakantiedagen
  * voor wie een ganse dag blijft : de prijs bedraagt € 13,38 ( = + warme maaltijd en tussendoortjes)
  * voor wie maximum 6 uur blijft : de prijs bedraagt € 6,77 (= + tussendoortje)
  * voor wie minder dan 3 uur blijf een minimum aangerekend van € 4,45 per kind.
 • Op woensdagmiddag wordt er € 1.09 per begonnen halfuur aangerekend
 • Warme maaltijd: € 2,23
 • Tussendoortje of vieruurtje: € 0,60
 • Gelijktijdige opvang van meerdere kinderen: korting van 25 %

Klik op de link voor het volledig huishoudelijk reglement (pdf, 42.2 kB) van de dienst buitenschoolse kinderopvang.