Langemarck Vlucht

Beeldenwandeling Langemarck Vlucht

langemarck_vlucht

Langemark-Poelkapelle is opnieuw een wandeling rijker.  Tijdens een 1,8 km lang traject wandel je voorbij 16 borden met foto's uit de oude doos die een dubbel verhaal vertellen.

Enerzijds worden er foto’s afgebeeld van vóór de Eerste Wereldoorlog waarbij de toeschouwers een idee zullen krijgen van hoe de Bakelandtgemeente er in het begin van de vorige eeuw uitzag. De bijhorende teksten geven wat meer informatie over die tijdsgeest en leefsituatie. De Langemarknaren leefden tot dan hoofdzakelijk ‘onder de kerktoren’ en de invloed van o.a. de adel (kasteelbewoners) en geestelijken was heel voelbaar. Niettegenstaande het gebrek aan vervoers-en communicatiemiddelen was de handelsactiviteit in die periode in de gemeente toch relatief groot. Denken we maar aan de aanwezigheid van de vele ambachten (zoals stoelenmakers, steenbakkers, leidekkers,..). Ook was er een bloeiend sociaal en cultureel leven in het dorp dat vooral op gang werd gebracht in de tientallen herbergen die de gemeente toen rijk was.

Het vredige dorp werd echter in oktober 1914 opgeschrikt door het geweld van ‘Den Grooten Oorlog’. Daar het front zich stabiliseerde in de regio rond Langemark kregen de Langemarknaren de raad om hun huizen te verlaten en met alleen het levensnoodzakelijke te vluchten. Onmenselijke taferelen hebben zich hierbij afgespeeld. Bij de terugkeer naar hun gemeente troffen de Langemarkenaren een praktisch volledig vernield dorp aan. Van hun in allerijl achtergelaten bezittingen was er dan ook geen enkel spoor meer. Velen stelden zich dan ook de vraag of ze hier ooit nog een nieuwe toekomst konden opbouwen.

Een prachtig chronologisch ‘vluchtverhaal’, gestaafd met o.a. authentieke teksten uit brieven van gevluchte Langemarknaren, zal velen niet onberoerd raken.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Unizo Langemark-Poelkapelle, ’t Munchenhof, gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle, Oorlog en Vrede in de Westhoek, de Provincie West-Vlaanderen en initiatiefnemers Michel Gheeraert en Danny Vanacker.

Deze route kan u gratis wandelen. U start aan de kerk in Langemark. Op elk bord staat de route aangegeven.