Volksverhalenroute

P1130036

P1130036

Histoires en Français

Stories in English

“Vertelsels uit de goeien ouden tied. Verhalen over de lakennijverheid en Dartje Gerre, over André Noyelle en de Geitenmarkt… Deze route brengt je terug naar de tijd van toen, en brengt vergeten verhalen van onze gemeente terug tot leven, allemaal gebaseerd op echt gebeurde feiten of figuren. Dat hebben ze ons toch verteld…….”

Een verhaal apart

Het project ‘de volksverhalenroute’ ontstond in het jaar 2007 uit een samenwerking van de gemeente Langemark-Poelkapelle (Dienst Vrije Tijd)in samenwerking met Erfgoedcel Ieper,  Stefaan Top (professor K.U.Leuven en voorzitter Vlaams Centrum voor Volkscultuur) met de steun en medewerking van tal van organisaties en personen. . De route volgt het rustige traject op het vernieuwde (2016) fietsnetwerk en passeert door Bikschote, Langemark, Madonna, Poelkapelle en Sint-Juliaan. De fietsroute bestaat uit twee lussen die samen ongeveer 37 km bedragen. Langs het parcours kom je 16 prachtig geïllustreerde 'verhaalpalen' tegen. . Met een simpele druk op de knop krijg je “la petite histoire” te horen te horen, vertolkt door ervaren vertellers.  Er zijn vier versies. Een in het sappig plaatselijk dialect en één in ‘Algemeen Nederlands’. Ben je op stap met Franstalige of Engelstalige vrienden,maak dan gebruik van deze website of via de Qr-code en beluister ieder verhaal in de taal die zij of jij wenst.

 De volksverhalenroute wordt op 05 mei officieel heropend

Ollemoale echt woar gebeurd...

De volksverhalenroute bestaat dus al van 2007. De eerste verhalen die in de zuilen te horen waren, waren verhalen die Professor Top (oud -Langemarknaar), KU Levuen, in de jaren ’60 optekende in de streek. Als student Germaanse filologie voerde hij in 1963-1964 een uitgebreid sagenonderzoek uit in 15 gemeenten in de streek, onder andere in Bikschote, Poelkapelle en Langemark.

De meeste vertellers waren senioren die geboren waren rond 1880-1900. Hun verhalen hadden ze ofwel zelf beleefd of horen vertellen van vrienden en verwanten. De inhoud van deze verhalen is dan ook behoorlijk oud en behoort tot een stevige verteltraditie die wel honderd jaar en langer heeft stand gehouden.

Het waren magische verhalen over witte en zwarte kunst, heksen en waterduivels, Duitse Schaapherders en andere straffe verhalen over de bende van Pollet en Bakelandt die hier de streek teisterden. Wens je te luisteren naar deze verhalen, dan kun je ze zeker nog eens raadplegen bij de rubriek: De allereerste verhalen (zie verder)

professor top

  >> Professor Top over zijn onderzoek: Langemark en omgeving

Maar Langemark-Poelkapelle is zo veel meer dan deze magische verhalen. Tal van verhalen geraken in de vergetelheid. Verhalen van héél héél lang geleden, maar ook verhalen van amper een 50 tal jaar oud lijken in de anonimiteit te verdwijnen. Tijd om ze weer de nodige aandacht te geven. De verhalen behandelen steeds gebeurtenissen en/of figuren die ooit gebeurd of bestaan hebben. Zo kom je te weten wie Albert Carrein was en welk dramatische gebeurtenis er zich afspeelde aan de Steenakkermolen, wat voor bijzonders er te zien was op de jaarmarkt van Langemark en waar je op het eind van je rit een stortbad kunt nemen. Ollemaole echt woar gebeurd…..

Een lust voor oor én oog

De volksverhalenroute is niet alleen een lust voor het oor, maar ook voor het oog valt er van alles te beleven. Langs het parcours ontdek je minder bekende plekjes van onze gemeente en krijg je af en toe een prachtig vergezicht op de unieke streek die de westhoek is.

Praktische info

Routekaarten kosten 2 euro en zijn verkrijgbaar in deze horecazaken en locaties in Langemark-Poelkapelle  :

De allereerste verhalen ( enkel hier te beluisteren)

De in Langemark-Poelkapelle opgetekende verhalen zijn grosso modo in twee groepen onder te verdelen: enerzijds demonologische sagen (witte en zwarte kunst, heksen, waterduivels, Duitse Schaapherders en andere straffe verhalen) en anderzijds verhalen over de roversbenden van Bakelandt en Pollet die hier de streek teisterden.

Dergelijke verhalen hebben meer inhoud dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Want sagen zijn realistische verhalen die een veelzijdige spiegel vormen van de zorgen, angsten en frustraties van de vorige generaties, die in het beste geval wat basisonderwijs hadden genoten en voor de rest hard moesten werken om hun kroostrijke gezinnen in leven te houden. Dat het arme Vlaanderen ooit heeft bestaan en allesbehalve een fictie is, dat bevestigen deze vaak ontroerende verhalen, die uitblinken door hun realistische eenvoud bij het verwoorden van de alledaagse problemen anno 1900. Voor de goede verstaander valt er dus heel wat uit te leren.

Wens je nog meer te weten over volksverhalen, bezoek dan de Vlaamse Volksverhalenbank (www.volksverhalenbank.be) of lees "Op verhaal komen - het West-Vlaams sagenboek", uitgeverij Davidsfonds, verscheen in 2005 (ISBN 90-6306-503-5). Deze reeks is ook beschikbaar in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Langemark-Poelkapelle.

Meer info :

Team Ontspannen, Toerisme, Jo Lottegier, +32(0)57 49 09 41, toerisme@langemark-poelkapelle.be
Team Ontspannen, Cultuur,  Saskia Candry +32 (0)57 49 09 45, cultuur@langemark-poelkapelle.be