Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning voor jeugdverenigingen :

Wil een erkende jeugdvereniging in aanmerking komen voor financiële steun, dan moet jaarlijks in september een subsidieaanvraag worden ingediend.  Aanvraagformulieren worden automatisch opgestuurd door de jeugddienst naar de voorzitter van de jeugdvereniging..

Subsidies voor jeugdverenigingen/jeugdhuis : (basistoelage, werkingsmiddelen, kampsubsidies, vormingstoelage). Deze moeten jaarlijks ingediend worden vóór 1 oktober.

Projectsubsidies jeugdwerkinfrastructuur :

Projectsubsidies voor de realisatie van culturele projecten van bijzondere en gemeenschapsvormende aard :

Financiële ondersteuning voor sportverenigingen :

Wil je als erkende sportvereniging in aanmerking komen voor financiële steun, dan moet jaarlijks in september een subsidieaanvraag worden ingediend.  Aanvraagformulieren worden automatisch opgestuurd naar de voorzitter van de sportclub.

Financiële ondersteuning voor cultuurverenigingen :

wordt binnenkort aangevuld ...

Naast het financiële duwtje-in-de-rug, zorgt het gemeentebestuur ook voor materiële ondersteuning :

Ook via CO7 kan materiële steun verkregen worden voor culturele of erfgoedprojecten: