Uitleendienst

De gemeente stelt het hieronder vermeld feestmateriaal ter beschikking van de eigen instellingen of diensten van het gemeentebestuur, gemeentelijke onderwijsinstellingen, verenigingen en feestcomités (niet voor privégebruik):

 •   Tafels (100 stuks)
 •   Stoelen (850 stuks)
 •   Grote tafels (8 personen per tafel, 70 stuks)
 •   Schraagplanken met schragen (10 personen per tafel, 35 stuks)
 •   Toogtafels voor op  nadar (6 stuks)
 •   Nadarafsluitingen (900 lopende m)
 •   Podiumelementen (64 m²)
 •   Geluidsinstallatie met versterker, 2 boxen, CD-speler, micro op statief
 •   Geluidsinstallatie op wagen (1 stuk)
 •   Vlaggen en vlaggenmasten (20 stuks)  
 •   Beamer (2 stuk)
 •   Projectiescherm (1 stuk)
 •   Geluidsmeter (1 stuk)
 •   Spreekgestoelte (2 stuks)
 •   Spoelbakken (1 stuk)
 •   Podium koers (1 stuk)

Wie feestmateriaal wil aanvragen kan hiervoor een aanvraagformulier invullen en afgeven in het onthaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle of mailen naar onthaal@langemark-poelkapelle.be. Dien je aanvraag zeker 1 maand voor je activiteit in. 

Je aanvraag wordt behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen.  Je krijgt nadien de bevestiging van het eventueel toegestane feestmateriaal. 

Let op : Wanneer je activiteit voldoet aan één of meerdere van onderstaande voorwaarden ben je verplicht je activiteit te melden via RIHO-SEAS.  Zonder melding kan je voor deze activiteiten geen feestmateriaal aanvragen !

 1. activiteiten waar meer dan 100 personen bij betrokken zijn (toeschouwers én deelnemers)
 2. activiteiten die afwijken van het zonaal politiereglement (zie www.langemark-poelkapelle.be/meest gevraagd /zonaal politiereglement)
 3. activiteiten waarvoor je het openbaar domein inneemt (vb rommelmarkt, verkeersvrij maken straten, parkeerverbod, …).