Stedenbouwkundige aanvraag voor de nevenbestemming van de kerk van Poelkapelle wordt door de gemeenteraad goedgekeurd

Op 6 februari 2017 werd aan de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle de aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van de OL-Vrouwkerk in Poelkapelle ter goedkeuring voorgelegd.   Het unieke project omvat o.a. het onderbrengen van de buitenschoolse kinderopvang en het nieuwe consultatiebureau van Kind en Gezin in het kerkgebouw.  Door het opsplitsen van de kerk in de hoogte worden twee niveaus gecreëerd.  Op de verdieping is er een plaats voor een multifunctionele overdekte buitenruimte. Deze kan zowel voor de BKO als voor andere activiteiten gebruikt worden.   Daarnaast behoudt een deel van het gebouw ook de functie van liturgische ruimte.  De kinderen die opgevangen worden in de huidige BKO zullen geen hinder ondervinden van de werken.  De ruimte die nadien vrijkomt in de huidige BKO zorgt voor uitbreidingsmogelijkheden voor basisschool De Ooievaar.
Na deze goedkeuring door de gemeenteraad is het ontwerp nu klaar om de stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Daarnaast werd bij de Directie Brandpreventie van de FOD Binnenlandse Zaken een afwijking op de brandpreventienormen aangevraagd. Omdat de brandpreventienormen niet haalbaar bleken bij de verbouwing van de kerk, werden extra brandpreventiemaatregelen voorgesteld in het dossier. Tijdens de periode nodig voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning, worden de technieken verder uitgewerkt. In een volgende gemeenteraad worden dan de gedetailleerde bestekken ter goedkeuring voorgelegd.   Na goedkeuring van de bestekken worden deze doorgestuurd voor de subsidie-aanvraag.

Visie
Ondanks het teruglopend kerkgebruik, wil het gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle een inspanning doen om de kerkgebouwen in de verschillende dorpen in stand te houden. De kerkgebouwen zijn immers de meest imposante gebouwen die het hart van het dorp een gezicht geven. Een blijvend nuttig gebruik is de grootste garantie voor het behoud van een gebouw.

Voortraject
Het gemeentebestuur heeft in het kader van de oproep WinVorm een verkennend ontwerpend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om een nevenbestemming in de kerk in te brengen. De architecten Tom Van Mieghem en Kristoffel Bogaert maakten een masterplan op met een ruimtelijke en architecturale visie voor de toekomstige multifunctionele invulling van de parochiekerk van Poelkapelle. Deze studie bracht het idee aan om een tussenliggend vloerniveau in te brengen. Zo ontstaat voldoende ruimte voor een uitgebreide BKO en de consultatieruimtes van Kind en Gezin. De mogelijkheid om een tussenvloer in te brengen werd ook afgetoetst met een stabiliteitsbureau.

Nieuw Leven @Kerk
Met de resultaten van het masterplan is een oproep uitgeschreven voor een ontwerper. Om dit complexe project in goede banen te leiden, werden verschillende werkgroepen opgericht:
- De werkgroep ‘Concept’ zorgde voor de uitwerking van het globaal architecturaal concept van gebouw en buitenaanleg en de eerder technische aspecten: technieken, stabiliteit en brandveiligheid.
- De werkgroep ‘Kinderopvang’ gaf input voor de invulling van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang en het consultatiebureau van Kind en Gezin
- De werkgroep ‘Liturgische Ruimte’ buigt zich over de invulling van het deel van het gebouw dat verder gebruikt zal worden voor liturgische vieringen. Annemie Claerhout stond deze werkgroep bij en het architectenbureau Toon Breyne werkt haar ontwerp verder uit.
- De werkgroep ‘Formalisatie’ buigt zich over alle juridische stappen die gezet moeten worden om een deel van een kerk een nieuwe functie te kunnen geven en gaat op zoek naar subsidies voor dit pilootproject.
- De werkgroep ‘Communicatie’ ging actief op zoek naar goede ideeën en koppelde op regelmatige tijdstippen terug naar de bevolking, o.m. tijdens een gesmaakte babbel- en beleefnamiddag op 6 december 2015.
- Een stuurgroep hakte de grote knopen door.
Naast de werken voor de herbestemming, wordt ook nog verder gewerkt aan de renovatie van het gebouw. Enkele jaren geleden werd het dak al vernieuwd, in een volgende fase worden de gevels hersteld.

Het ontwerp
Het finale ontwerp is gebaseerd op een viertal grote krachtlijnen:
- Een horizontale en verticale opsplitsing van de kerk.
Het westelijke deel van de kerk, van de hoofdingang tot aan de dwarsbeuken, krijgt een nieuwe invulling. In elke zijgevel komen 3 openingen die daglicht brengen op het gelijkvloers. Twee lichtkoepels (die ook dienst doen als rook- en warmteafvoer) zorgen voor bijkomende zenitale lichtinval, respectievelijk in de overdekte buitenruimte en doorheen de hele kinderopvang. Een tussenliggend vloerniveau zorgt voor bijkomende ruimte

- Een multifunctioneel gebruik van de nieuwe ruimtes
Waar mogelijk krijgt het gebouw ruimtes die voor verschillende activiteiten gebruikt kunnen worden: de overdekte buitenruimte op de verdieping kan als speelruimte voor de BKO of voor dorpsactiviteiten worden gebruikt. De omkleedruimte voor Kind en Gezin kan dienst doen als vergaderzaaltje, sanitair en lift kunnen onafhankelijk van de BKO gebruikt worden, de buitenruimtes kunnen opengesteld worden buiten de werkingsuren van de BKO

- Inzetten van de architecturale kwaliteiten van het gebouw
In het nieuwe ontwerp blijf je de oorspronkelijke kerkruimtes beleven: waar die beleving het grootst is, zitten functies die daarop inspelen: de speelruimtes op het gelijkvloers en op de verdieping, de overdekte buitenruimte op de verdieping, de speelse trap met glijbaan rond een van de pilaren, de oude ingang die een raam wordt, de zuilengalerij als overdekte fietsenstalling, de toren die los komt te staan van de liturgische ruimte maar verder zal gebruikt worden als doopkapel.

- Openheid naar het dorp
Met de nieuwe invulling opent het gebouw zich naar het dorp. De nieuwe gevelopeningen laten toe om op een nieuwe manier rond en door het gebouw te wandelen. De buitenspeelruimte kan opengesteld worden voor het hele dorp. De muur en haag die het vroegere kerkhof afbakenden, worden doorbroken. De functies die meer privacy vragen, komen in een afzonderlijk volume dat centraal in het gebouw staat en door de nieuwe verdieping heen breekt: sanitair, personeelsruimte, onderhoud en technieken, tienerruimte.


Terug naar alle nieuws