Uitbreiding van het gemeentehuis

De gemeenteraad keurde in zitting van 6 februari 2017 de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de uitbreiding van het gemeentehuis.  

Eind 2013 werd een architectuurwedstrijd georganiseerd voor de uitbreiding van het bestaande gemeentehuis. Het architectenbureau Studio Thys Vermeulen zorgde voor het winnende ontwerp met een nieuwe vleugel vlak naast het bestaande gemeentehuis. Op de gelijkvloers bevindt zich een laagdrempelig onthaal en een ruim secretariaat. De verdiepingen herbergen een variatie van open en gesloten kantoren voor diensten als onder meer het OCMW (sociale dienst, buitenschoolse opvang, thuishulp) en Dienst Omgeving en Wonen. Het ontwerp is zo uitgewerkt dat het oude en het nieuwe gebouw werken als één geheel, met erg beperkte loopafstanden tussen beiden.

Prioriteit voor het gemeentebestuur en de ontwerpers is de toegankelijkheid van de dienstverlening. Door de aanwezigheid van beide besturen in één gebouw wordt een efficiëntere afstemming van dienstverlening mogelijk. Het centraal onthaal vormt in de toekomst het eerste publiek dienstverleningspunt. Aan het onthaal, dat ook dienst zal doen als snelloket, zal de burger op een klantvriendelijke manier worden geholpen, geïnformeerd en/of gericht doorverwezen.

Doorheen de ontwerpfase was ook het comfort van de medewerkers een aandachtspunt. Via een participatief traject kon elke dienst voorkeuren formuleren voor een gewenste werksfeer. Dat resulteerde zowel in gesloten kantoren met meer privacy als in open kantoren met meer contact.

Achter het degelijke architecturale ontwerp gaat een hoogstaand energetisch concept schuil. Het project zet daarbij voluit in op hernieuwbare energie. Door het via een KNX-systeem koppelen van geothermische warmtepomp, luchtgroep met warmtewiel en lichtsturing wordt een vooruitstrevend gebouw bekomen waarbij de verbruiken tussen de 20 en 40% gereduceerd worden ten opzichte van een klassiek systeem. Zonweringen in zuid- & westgevel vullen deze voorzieningen aan om tot een optimaal, lokaalspecifiek binnenklimaat te komen. Het plaatsen van een groendak levert niet alleen een esthetische meerwaarde aan het gemeenteplein, maar zorgt eveneens voor het vertraagd afvoeren van het regenwater waardoor het rioleringsstelsel ontlast wordt.

Het project is het sluitstuk van de herinrichting van de dorpskern. De omliggende straten en pleinen worden voorzien van nieuwe riolering en opnieuw aangelegd. Het autoluwe en multifunctionele gemeenteplein vóór het gemeentehuis vormt een schakel van een groter geheel; de uitbreiding van het Vijverpark verbindt de kerk met de spoorweg. De gehele zone krijgt een groene facelift.
Het volledige project wordt geraamd op € 2.227.592,70 (incl. 21% btw).  Na  deze beslissing van de gemeenteraad wordt de aanbesteding gepubliceerd. Offertes voor dit project worden op 20 april 2017 geopend.


Terug naar alle nieuws