Meewerkend teamverantwoordelijke onderhoud en logistiek (D4 -D5) voor het Woonzorgcentrum De Boomgaard

Het woonzorgcentrum is een gemeenschappelijke woon- , zorg- en leefomgeving voor zorgafhankelijke ouderen. De sfeer is familiaal en huiselijk. Onze houding is gastvrij naar de familie en bekenden van de bewoners. We willen een open huis zijn waar de bewoner en de mensen uit zijn vroegere leefomgeving het gevoel krijgen van thuis te zijn of thuis te komen. Via een professionele bedrijfsvoering bewaken we niet alleen een kwaliteitsvolle dienstverlening, maar werken we ook aan het betaalbaarheid voor de gebruiker en creëren we beleidsruimte voor toekomstgerichte initiatieven.

Functieomschrijving
Als meewerkend teamverantwoordelijke schoonmaak en logistiek sta je in voor de hygiëne en netheid, het wasgebeuren en de logistiek binnen het woonzorgcentrum. In nauw overleg met de collega’s van de keuken en de zorg, sta je mee in voor het maaltijdgebeuren. Zo draag je bij tot een optimale kwaliteit van leven en wonen van de bewoners. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de dienst schoonmaak en logistiek en het aansturen van de medewerkers schoonmaak en logistiek. Je waakt over de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en rapporteert aan de directeur van het woonzorgcentrum.

Profiel

Diploma

 • Minstens een diploma secundair onderwijs

Jobgerelateerde competenties

 • Coördinatie schoonmaak en logistiek :
  Planning en organisatie van de schoonmaak- en logistieke activiteiten, werkverdeling binnen de dienst, controle over kwaliteit en efficiëntie van het werk.
 • Goederen- en dienstenbeheer :
  Het beheer van de onderhouds- en logistieke producten, in samenspraak met de chef-kok. Opvolging van het verbruik van producten en materiaal. Opvolgen en afhandelen van bestellingen en aanbestedingen (poetsen ramen, reinigen tapijten,..). Een basiskennis informatica is wenselijk.
 • Personeelsbeleid :
  Opvolging planning van uurroosters, verlof, ziekte,… . Je wordt hiervoor bijgestaan door het hoofd bewonerszorg of de chef-kok.
  Onthaal en coachen van nieuwe medewerkers van de dienst.
  Begeleiden en evalueren van de medewerkers van de dienst.
 • Veiligheid en ergonomie :
  Het zorgen voor de eigen veiligheid, veiligheid van collega’s en van bezoekers door bewustmaking en coaching van de medewerkers bij de uitvoering van hun taak en bij het gebruik van producten en materialen.
  Maatregelen nemen om ongevallen tot een minimum te beperken. Nauw overleg met de preventieadviseur is noodzakelijk.
  Oog hebben voor ergonomie zodat de gezondheid en het comfort van de medewerkers wordt bevorderd.
  Kennis hebben, stimuleren en opvolgen van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de medewerkers van de dienst.
  Op de hoogte zijn en kunnen toepassen van EHBO-technieken.
  Basiskennis hebben van HACCP.
 • Communicatie :
  Overleg met leveranciers, bezoekers en bewoners in kader van de uitoefening van de functie.
  Signaleren van mankementen in de infrastructuur en opvolgen van herstellingen.
  Overleg organiseren en leiden binnen de dienst.
  Functioneel overleg met andere diensten organiseren en/of bijwonen.
 • Professionele zelfontwikkeling :
  Opvolging van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van facility en schoonmaak.

Werkervaring

 • Boven ervaring speelt je omgang met bewoners en collega’s een belangrijke rol.

Aanbod

 • Je komt terecht in een dynamisch woonzorgcentrum waar de mens, zowel bewoner, bezoeker als werknemer, centraal staat.
 • Na een gunstige proefperiode krijg je een contract van onbepaalde duur.
 • Wij bieden je een boeiende job met een loon volgens de wettelijke barema’s (D4-D5). Daarnaast heb je tal van andere voordelen zoals maaltijdscheques (6euro/dag), flexibele werk- en verlofregeling, 26 verlofdagen, eindejaarspremie, fietspremie en terugbetaling openbaar vervoer.
 • Wij selecteren op basis van competenties ongeacht leeftijd, origine, geslacht,...

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds

Plaats tewerkstelling

 • WZC De Boomgaard Lekkerboterstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle

Selectieprocedure

 • Solliciteren kan tot en met 5 maart 2017. Je curriculum vitae en begeleidende brief richt je aan OCMW Langemark-Poelkapelle, tav personeelsdienst, Lekkerboterstraat 1, 8920 Langemark-Poelkapelle of stuur je via mail naar personeelsdienst@langemark-poelkapelle.be .
 • Het schriftelijk gedeelte vindt plaats op dinsdag 21 maart 2017 om 18u30 in woonzorgcentrum De Boomgaard. Om te slagen haal je minstens 50%. Indien dien meer dan 10 kandidaten slagen worden enkel de 10 beste kandidaten uitgenodigd voor het mondelinge gedeelte.
 • Oriëntatiegesprek en competentietoetsing: via een jurygesprek toetsen we jouw motivatie en jouw affiniteit met een woonzorgcentrum. Daarnaast worden jouw competenties in kaart gebracht. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 28 maart 2016. Om te slagen voor deze proef behaal je minstens 50%.
 • Om te slagen voor de ganse procedure behaal je minstens 60% over de 2 testen heen.
 •  Geslaagde kandidaten worden opgenomen in de werfreserve

Terug naar alle nieuws