Earth Hour: zet je in voor het klimaat!

Earth Hour is het ideale moment om samen met je vrienden en familie stil te staan bij de klimaatverandering. Het World Wildlife Fund (WWF) doet met ‘Earth Hour’ opnieuw een wereldwijde oproep om één uur lang zoveel mogelijk lichten te doven op 25 maart 2017 tussen 20u30 en 21u30.

Klimaatverandering heeft ook in West-Vlaanderen heel wat gevolgen. Dat blijkt uit het wetenschappelijk Klimaateffectschetsboek dat in 2012 werd opgemaakt in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het gaat dan onder meer over de stijging van de zeespiegel, watertekorten, wateroverlast, verzilting, toename van erosie, grotere kans op overstromingen, meer hittestress enz. Klimaatverandering is bovendien geen verhaal dat zich enkel in de toekomst afspeelt. Nu reeds zijn de effecten voelbaar.

Het Burgemeestersconvenant is door de Europese Unie in het leven geroepen om de lokale ambities op vlak van energie en klimaat kracht bij te zetten. Het past binnen de Europese doelstelling om tegen 2020 20 % minder CO2 uit te stoten, 20 % minder energie te verbruiken en 20 % van het totale energiegebruik uit hernieuwbare bronnen halen. Ook Langemark-Poelkapelle ondertekende op woensdag 3 juni 2015 het Burgemeestersconvenant in de groep ‘Van Zee tot IJzer’. In kader van Earth Hour wordt de monumentenverlichting en de buitenverlichting van het gemeentehuis het gehele weekend gedoofd. We doen een warme oproep om ook deel te nemen aan Earth Hour want de strijd tegen de klimaatverandering belangt ons allen aan. Dus doof thuis zoveel mogelijk lichten en maak het gezellig…


Terug naar alle nieuws