Verkeersmaatregelen Guynemermonument

Vanaf vrijdag 17 maart wordt het Guynemermonument gerestaureerd.  Hierdoor kan er tijdelijk wat hinder zijn ter hoogte van het rondpunt.

Normaalgezien zal het wegverkeer niet gehinderd worden maar bepaalde handelingen zullen toch een gedeeltelijke inname van het rond punt nodig maken.  Hierbij zal de zone tussen het monument en het Guynemerplein / middenberm Brugseweg afgesloten worden.  Op deze momenten wordt de zone tussen het ronde punt en de Brugseweg in de richting van Roeselare (zone vanaf Guynemerplein tot middenberm Brugseweg) afgesloten en zal het verkeer in de richting van Roeselare over het Guynemerplein worden afgeleid (éénrichtingsverkeer richting kerk).  Tevens geldt een snelheidsbeperking van 30km/h.


Terug naar alle nieuws