Gedeeld verblijf minderjarige kinderen

Gedeeld verblijf minderjarige kind(eren)

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, wordt hun minderjarig kind ingeschreven in het bevolkingsregister van de woonplaats van één van de ouders ook al verblijft het kind of de kinderen in het weekend of tijdens de vakantieperiode bij de andere ouder.

Sinds 15 februari 2016 kan de ouder bij wie het kind niet ingeschreven staat, een aanvraag doen om in het Rijksregister een vermelding te plaatsen rond het gedeeld verblijf van hun minderjarig kind.

Een voorbeeld:

Ouder 1 woont in Houthulst en ouder 2 is gedomicilieerd in Langemark-Poelkapelle. Kind X is officieel ingeschreven op het adres van ouder 1 in Houthulst maar verblijft om de 14 dagen in het weekend en tijdens de vakantieperiodes regelmatig bij ouder 2 in Langemark-Poelkapelle.

In het Rijksregister is Kind X officieel ingeschreven op zijn of haar hoofdverblijfplaats in Houthulst op het adres van ouder 1. Ouder 2 kan in zijn woonplaats in Langemark-Poelkapelle een melding maken van gedeeld verblijf.  In het Rijksregister, in het dossier van ouder 2, staat dan vermeld dat kind X regelmatig op het adres in Langemark-Poelkapelle verblijft.

Deze informatie kan nuttig zijn voor hulpdiensten. Ook kan het kind hierdoor soms genieten van gemeentelijke kortingen, faciliteiten of voorrangsregels zoals bv. voor vrijetijdsactiviteiten in de gemeente waar het kind tijdelijk verblijft.

Wil je graag melding maken van een gedeeld verblijf van je kind(eren) op jouw adres in Langemark-Poelkapelle, dan kan dit bij de dienst burgerzaken.  

Je meldt je aan met je identiteitskaart en één van volgende documenten :

  • gerechtelijke beslissing m.b.t. de huisvesting van het (de) kind(eren)
  • schriftelijke (notariële/onderlinge) overeenkomst tussen de ouders m.b.t. de huisvesting van het (de) kind(eren)
  • het akkoord van de andere ouder (met kopie identiteitskaart), ingeval er geen schriftelijke overeenkomst bestaat. Een modeldocument kan je hier (pdf, 197.1 kB)afdrukken.