Kasteel van Langemark

Het kasteel werd gebouwd in het begin van de 19° eeuw door burggraaf François Guillaume de Pattin, schatbewaarder van het Gulden Vlies. Hij was gehuwd met Jeanne Antoinette Monique de Grote.

De bewoning was er niet permanent, zij hielden het kasteel als zomerverblijf. Het was een evenwichtige, symmetrische constructie met 2 vierkante torens, elk met 3 verdiepingen. Hun zoon burggraaf Joseph Charles, geboren te Brussel op 17 juli 1757, was officier in dienst van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk, werd daarna kanselier van Koning Willem der Nederlanden, lid van de ridderorde en van de provinciale staten van West-Vlaanderen. Burggraaf Joseph huwde met Caroline Thérkasteel_gemeentehuisésia Augustine Hynderick, geboren te Ieper op 14 december 1756. Hij was burgemeester te Langemark van 1841 tot 1852, dan stierf hij op zijn kasteel op 19 oktober 1852.

Het kasteel stond in het centrum van de gemeente en de vijver was oorspronkelijk tussen het kasteel en de kerk gelegen. Toen de spoorweg tot stand kwam werd het park gevormd en de vijver werd nu gegraven tussen het kasteel en het station. Het park was 5 ha. groot.

De enige zoon van  de burggraaf, Joseph Charles Jean Antoine de Patin was gehuwd met Francesca Maria Diericx de Tenham (1795-1852). Joseph stierf tijdens een reis die hij ondernam naar het zuiden van Italië.  Het kasteel werd geërfd door de dochter, namelijk Aline Elisabeth Josephine de Patin die gehuwd was op 02-07-1845 te Langemark met Charles Louis Victor Joseph Cotteau, afkomstig uit Cambrai in Frankrijk.

Hun oudste zoon, Charles Marie Victoor Cotteau huwde met Céline Pauline Gantois. Zij erfden de eigendommen van de familie de Patin en kwamen zich op het kasteel te Langemark vestigen. Charles Cotteau kreeg in 1892 de toestemming om bij zijn naam "de Patin" te voegen.

Toen de kasteelheer het park omvormde, in de 2° helft van de 19° eeuw, had hij willen de brouwerij kopen van de heer Titeca, die op de hoek van het park stond; aldus zou het ganse deel tussen de Klerkenstraat, de markt en de weg naar Bikschote zijn eigendom worden. De toenmalige brouwer wilde daarop echter niet ingaan. Van dikke vrienden die ze voorheen waren, stonden ze nu als erge vijanden tegen elkaar. De brouwerij werd later verkocht, buiten het weten van de kasteelheer, aan Jerome Van Eecke en de verhoudingen werden er niet beter op.

In het gezin Cotteau de Pattin - Gantois werden twee kinderen geboren. De dochter Marie Louise huwde met ridder Ferdinand de Theux de Montjardin. Zij kwamen voor de eerste WO. op het kasteel de zomermaanden doorbrengen. De zoon Raoul Charles, geboren te Brussel op 3 maart 1877 is ongehuwd gebleven.

Vóór 1914 was het verblijf een prachtig geheel, er waren steeds een tiental personen in dienst van de kasteelheer; alles was er buitengewoon verzorgd. De oorlog 14-18 is niet mild geweest voor Langemark. In de beginperiode is het kasteel voor korte tijd bezet geweest door Engelse en Franse troepen. Van april 1915 tot eind augustus 1917 waren de Duitsers onafgebroken meester van de eigendom. Het gebouw kon echter niet als inkwartiering worden gebruikt om de reden van de nabije ligging van de eerste linies. De woning, de bijgebouwen en het park werden totaal vernield.

Na de oorlog deed Raoul Cotteau de Pattin het kasteel herbouwen op dezelfde plaats als voor 1914. Het is minder sierlijk en ook kleiner dan voordien. Het is een werk van de architecten Steels en Renders, de ondernemer was Camiel Vanneste-Deberdt uit Langemark.

Het kasteel werd nooit volledig afgewerkt. Voor een groot deel van het jaar betrok de eigenaar zijn woning in de D’Hondstraat te Ieper. Bij zijn verblijf te Langemark betrok hij de kleine woning in het park die had moeten dienen voor de hovenier. De kelders van het kasteel herbergden steeds een twaalftal wagens. Als bedreven automecanieker permitteerde hij zich te rijden met allerlei soorten nieuwe modellen die op de markt kwam. Raoul Cotteau de Pattin is een tijdlang burgemeester geweest te Langemark, hij stierf op 31 maart 1940.

Na de tweede WO. werden de eigendommen door de erfgenamen verkocht. De gemeenteraad, onder leiding van de toenmalige burgemeester Dumoulin, heeft het kasteel aangekocht op 16/05/1952 alsmede een deel van het park; de rest werd verkaveld als bouwgrond.

In het kasteel, dat omgebouwd werd tot gemeentehuis, en in gebruik is sedert 1959 prijken de wapenschilden van de adellijke families die het gebouw destijds hebben betrokken. Dit zijn de enige overblijfselen die in de toekomst getuigenis zullen afleggen van de herkomst van het goed.